ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 ข้อดี

การรายงาน และ การจัดการ

ระบบการรายงานและจัดการที่แสนสะดวก

CentreWare Internet Services

การทำงานนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการใช้งานของเครื่อง ดูสถานะของเครื่องแหละวัสดุสิ้นเปลืองจากระยะไกล บันทึกรายชื่อในสมุดรายการ ดูรายงานในระบบและอื่น ๆ อีกมากมาย


ควบคุมเอกสารสีเพื่อลดค่าใช้จ่าย

กำหนดสิทธิในการพิมพ์เอกสารสีให้เฉพาะรายบุคคลเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิในการพิมพ์เอกสารสีนั้นอยู่ในบุคคลที่สามารถจัดสรรการใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น ทีมงานขายและทีมการตลาด

การพิมพ์งานจากระยะไกลโดยไม่มีไดรเวอร์

ด้วยวิธีการสั่งพิมพ์งานผ่านทางเว็บ CentreWare Internet Services ซึ่งสามารถพิมพ์ไฟล์ในรูปแบบ PDF, TIFF และ PRN จากระบบเครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องโดยไม่ต้อง ติดตั้งพริ้นไดรเวอร์

เครื่องมือกำหนดค่าอุปกรณ์

ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับขั้นตอนการบริหารเครื่อง เพียงกำหนดค่ามาตรฐาน ครั้งเดียว แล้วกระจายงานไปยังอุปกรณ์อื่นได้ทางระบบเครือข่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ากรุณาดูได้ที่นี่

กลับไปยังด้านบนของหน้านี้