แบบฟอร์มลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน

รายชื่อผู้มาติดต่อ

กรุณาระบุอย่างน้อยหนึ่งเบอร์โทร
  

รายละเอียดของร้านค้าที่จัดจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

Model Image
PDF, DOC or JPG
PDF, DOC or JPG
  
  
- - - - - ถ้าใช่กรุณากรอกรหัส 27 หลัก ที่ระบุบนบัตรลงทะเบียนขยายระยะเวลาการรับประกัน
ถ้ามีหลายเครื่องกรุณากดเครื่องหมาย (ภาพ +) ด้านล่างนี้
 [ตัวอย่างตำแหน่งหมายเลข Registration Pin]
 

Loading