หน้าหลัก > เกี่ยวกับบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท

1355379961.2537_th.png

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 23-26 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ
123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ +66(0) 2660 8000
เบอร์โทรสาร +66(0) 2617 6748-9
รายนามผู้บริหาร ประธาน โคจิ เทสึกะ
รองประธาน สมมาตร บุญยะสุนานนท์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2510
ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
จำนวนพนักงาน มากกว่า 1,000 คน
สาขา กรุงเทพ 8 สาขา
ต่างจังหวัด 20 สาขา
ศูนย์บริการ Fuji Xerox Innovative Document Solution Center (IDSC)
ธุรกิจและบริการ Office Product
Production System
พริ้นท์เตอร์
ซอฟต์แวร์
Supplies
Fuji Xerox Global Services