หน้าหลัก > เกี่ยวกับบริษัท > ข่าวสารและกิจกรรม > ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชียแปซิฟิคนำเสนอศูนย์กลางข้อมูลแบบออนไลน์สำหรับผู้ดำเนินการด้านการตลาดโดยตรง

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชียแปซิฟิคนำเสนอศูนย์กลางข้อมูลแบบออนไลน์สำหรับผู้ดำเนินการด้านการตลาดโดยตรง

เอเชียแปซิฟิค วันที่ 13 เมษายน 2010 – ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผู้นำด้านโซลูชั่น,การให้บริการและซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถใช้ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดได้นำเสนอโปรแกรม Fuji Xerox TransPromo และ  1:1 Direct Marketing ทางระบบเครือข่ายสำหรับการตลาดโดยตรงระดับมืออาชีพรวมทั้งนำเสนอแก่ผู้ให้บริการงานพิมพ์อีกด้วย   

คุณสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ฟรีที่เว็บไซต์  www.fujixeroxtranspromo.com ซึ่งเป็นเว็บสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาดแบบ one to one และ TransPromo communicationโดยเฉพาะ      นวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดโดยตรงและ  TransPromo นี้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงโฆษณาหรือบรรจุข้อความเพื่อส่งเสริมการขายลงในช่องว่างของเอกสารที่กำหนดไว้สำหรับการติดต่อสื่อสาร ( เช่น ใบประกาศ, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, นโยบายต่าง ๆ และอื่น ๆ )

Helene Blanchette  ผู้จัดการด้านยุทธวิธี  Go-to-Market ของ International Business Group บรษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชียแปซิฟิคได้กล่าวว่า  

" สิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดทางตรงก็คือการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตนเองอย่างสม่ำเสมอ   การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลในโปรแกรม Fuji Xerox TransPromo ทำให้พบว่านักการตลาดสามารถค้นพบ, เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากวิธีการใหม่ ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, การวางแผนโดยใช้แคมเปญและโครงการริเริ่ม,การปรับปรุงการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการขยายธุรกิจอีกด้วย "

ในบรรดาแหล่งข้อมูลมากมาย Fuji Xerox TransPromo เป็นเครื่องมือการประเมินผลแบบออนไลน์ที่นักการตลาดสามารถใช้วัดความพร้อมองค์กรในการดำเนินการตลาดแบบ TransPromo  ได้ ซึ่งวิธีการคือจำลองสถานการณ์ด้วยการลากข้อมูลแล้วนำมาวางในเอกสาร TransPromo ที่ต้องการสร้างโดยใส่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของลูกค้าลงไป (อันได้แก่ เพศ,สถานภาพสมรสและอื่น ๆ )  สำหรับลูกค้าของฟูจิ ซีร็อกซ์ที่เป็นผู้ให้บริการงานพิมพ์ได้มีการจัดเตรียมเครื่องคำนวณพื้นที่ส่งเสริมการขายสำหรับวิเคราะห์มูลค่าของต้นทุนการผลิตโดยใช้การใช้พื้นที่สีขาวในการลงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายในใบแจ้งหนี้, ใบประกาศหรือเอกสารเชิงธุรกิจอื่น ๆ ไว้ นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากลูกค้าผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการตลาดแบบ  one to one หรือการตลาดแบบ TransPromo อีกด้วย  ผลลัพธ์นี้เป็นที่ทราบกันดีในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ในเว็บไซต์ของ Fuji-Xerox TransPromo มีโปรแกรม Profit Quick DM ROI Planner ซึ่งเป็น เครื่องมือในการวางแผนการตลาดโดยตรงสำหรับนักการตลาดและผู้ให้บริการงานพิมพ์เพื่อใช้เปรียบเทียบค่าดำเนินการของแต่ละแคมเปญและประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถใช้แสดงผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการตลาดแบบทางตรงได้อีกด้วย 

โดยโปรแกรมนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์

การใช้งานเลือกได้จาก 6 ภาษา -- คือภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจึนปัจจุบันและภาษาจีนแบบดั้งเดิม  -- โปรแกรม DM ROI Plannerได้รับการคิดค้นพัฒนาขึ้นจากบริษัท Fuji Xerox operating ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 160 ประเทศ ภายหลังจากการเปิดตัวทางเว็บไซต์แสดงให้เห็นผลประจักษ์ว่าโปรแกรม DM ROI Planner ได้รับการดาวน์โหลดจากบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 500 บริษัทรวมทั้งตัวแทนผู้ผลิตและสร้างสรรค์โฆษณา, ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ในประเทศสิงคโปร์, ประเทศสหราชอาณาจักร, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ ภายในช่วงเวลา 4 สัปดาห์

Blanchette ยังกล่าวเสริมอีกว่า  "การตลาดในปัจจุบันคือการนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องให้กับบุคคลโดยการนำเสนอในเวลาที่เหมาะสม  เนื่องจากลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่ตรงประเด็นมิใช่การตลาดแบบมวลชน แต่ขณะนี้เรากำลังอยู่ในยุคของตลาดแบบมวลชนดังนั้นด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่า “ระดับแนวหน้า” ของฟูจิ ซีร็อกซ์ เราจึงสามารถนำเสนอกิจกรรม Fuji Xerox TransPromo ใหม่และเว็บไซต์ 1:1 Direct Marketing ซึ่งให้ผู้ดำเนินธุรกิจและผู้ให้บริการงานพิมพ์สามารถเปลี่ยนเอกสารธุรกิจที่ 'ทุกสายตาจับตามอง' มาเป็นโอกาสทางการตลาดได้ พร้อมทั้งในขณะเดียวกันก็กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่งเสริมการใช้ยี่ห้อสินค้ารวมไปถึงการใช้ตลาดเงินดอลลาร์มากที่สุดและข้อมูลของลูกค้าให้ได้มากที่สุด "