หน้าหลัก > เกี่ยวกับบริษัท > ข่าวสารและกิจกรรม > ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวบริการ Next Generation Managed Print Services รุ่นใหม่ในเอเชีย-แปซิฟิก เสริมศักยภาพการทำงานด้วยบริการจัดการเอกสาร ที่เป็นมากกว่าการจัดการเครื่องพิมพ์

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวบริการ Next Generation Managed Print Services รุ่นใหม่ในเอเชีย-แปซิฟิก เสริมศักยภาพการทำงานด้วยบริการจัดการเอกสาร ที่เป็นมากกว่าการจัดการเครื่องพิมพ์

บริการ “Next Generation Managed Print Services (MPS)” รุ่นใหม่ล่าสุด ที่จะทำให้บริการจัดการการพิมพ์พัฒนาไปอีกขั้น ช่วยลูกค้าสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับเอกสาร พร้อมเสริมความปลอดภัยสำหรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคลาวด์ โดยจะให้บริการดังกล่าวทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น บริการ MPS รุ่นใหม่ของฟูจิ ซีร็อกซ์ได้รวมโซลูชั่นที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ การประเมินและใช้อย่างเหมาะสม, ความปลอดภัยและการรวมระบบ และการทำงานอัตโนมัติและลดความซับซ้อน เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานด้านเอกสารให้ลูกค้าสื่อสารได้อย่างราบรื่นมากขึ้น จากการพัฒนา MPS อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละขั้น การบริการจะปรับใช้เครื่องมือใหม่ต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมการทำงานของลูกค้า นอกจากการดำเนินการและการจัดการด้านการพิมพ์แล้ว ฟูจิ ซีร็อกซ์ยังมีการตรวจสอบการบริการและให้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ 3 ขั้นของ MPS รุ่นใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นที่ 1: การประเมินและการใช้อย่างเหมาะสม (Assess and Optimize)
สร้างประโยชน์สูงสุดจากสภาพแวดล้อมการใช้งานการพิมพ์ของลูกค้าโดยการประเมินต้นทุน สถานะของผู้ใช้งาน ปริมาณการใช้พลังงาน และปัจจัยอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวเครื่องมือการวิเคราะห์ใหม่ เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งานต่างๆ อาทิ ประสิทธิภาพการทำงาน ต้นทุน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องมือดังกล่าวจะแสดงสถานะการทำงานของลูกค้าในด้านต่างๆ ตั้งแต่ปริมาณการพิมพ์ ต้นทุนการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนกอื่นๆ หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม นำเสนอทางเลือกเพื่อส่งเสริมสภาวะการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนตั้งค่าการจัดการและนโยบายสำหรับผู้ใช้เพื่อสร้างสภาวะการทำงานด้านการพิมพ์ที่ดีที่สุด

ขั้นที่ 2: ความปลอดภัยและการรวมระบบ (Secure and Integrate)
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและจัดการเครื่องพิมพ์สำหรับเอกสารต่างๆ ในทุกสภาวะการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือระบบคลาวด์
หลังจากการใช้อย่างเหมาะสม ตามขั้นที่ 1 แล้ว บริการดังกล่าวยังเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและการจัดการเครื่องพิมพ์ในทุกสภาวะการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน ห้องพิมพ์งาน อุปกรณ์แคลื่อนที่ และระบบคลาวด์ โดยลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ อาทิ จำกัดการพิมพ์สีของแต่ละคน หรือกำหนดบุคคลที่จะสามารถพิมพ์เอกสารลับได้ ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นการจัดการขั้นสูงต่างๆ อาทิ การกำหนดสิทธิ์การใช้ การจัดการพิมพ์ตามเงื่อนไขรายบุคคล และการจัดสรรค่าใช้จ่ายการพิมพ์ตามแผนก เครื่องมือต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบการกำหนดสิทธิ์รายบุคคล รวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิ ซีร็อกซ์

ขั้นที่ 3: การทำงานอัตโนมัติและลดความซับซ้อน (Automate and Simplify)
สร้างระบบการทำงานแบบอัตโนมัติให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้วยวิธีการเฉพาะในการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานด้านเอกสาร
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากขั้นที่ 1 และ 2 ทำให้ฟูจิ ซีร็อกซ์สามารถระบุได้ว่า ขั้นตอนการทำงานใดมีความต้องการใช้กระดาษจำนวนมาก บริการนี้จะเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณในด้านจำนวนการพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำไปวิเคราะห์และจำลองให้เห็นว่าทำไมเอกสารต่างๆ จึงต้องมีการพิมพ์บนกระดาษ และนำเอกสารดังกล่าวไปกระจายต่ออย่างไร จากนั้นบริการนี้จะช่วยระบุขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำแนะนำแกับลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้รวดเร็วขึ้น ด้วยการใช้ระบบดิจิตัลและระบบอัตโนมัติแทนเอกสารในรูปแบบกระดาษ ซึ่งจะสามารถกระจาย จัดเก็บ และแปลงข้อมูลดิจิตัลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และแหล่งอื่นๆ ได้โดยไม่มีสะดุด โดยฟูจิ ซีร็อกซ์ จะตรวจสอบระบบเป็นระยะๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด