หน้าหลัก > เกี่ยวกับบริษัท > ข่าวสารและกิจกรรม > มูลนิธิฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

มูลนิธิฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับทุนนี้ ซึ่งได้แก่ นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ทุน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ให้เกิดความก้าวหน้า พร้อมสำหรับการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน