หน้าหลัก > เกี่ยวกับบริษัท > ข่าวสารและกิจกรรม > ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) (คนที่3 จากซ้าย) นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธานบริษัท
(คนที่ 3 จากขวา) และทีมงาน ร่วมกันรับมอบประกาศนียบัตร จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับรองว่าบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ISO27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในองค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งของลูกค้า ข้อกฏหมาย และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 2. ISO14001 เพื่อยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็น version 2015 โดยมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรตลอดวัฎจักรวงจรชีวิต (Life Cycle) และ 3. ISO9001 ระบบจัดการคุณภาพให้เป็น Version 2015 และมุ่งมั่นที่จะขยายการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสาขาบริการทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานและชุมชนโดยรอบมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ณ ศูนย์ Innovative Document Solution Center ชั้น 25 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต