หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

1355382250.065_th.png

กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ เรามีผลิตภัณฑ์กระดาษที่ถูกออกแบบมาเพื่องานพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสารและพรินเตอร์โดยเฉพาะ การพิมพ์จะราบเรียบไม่ติดขัด จากแผ่นแรกจนแผ่นสุดท้าย ผลิตภัณฑ์กระดาษของฟูจิ ซีร็อกซ์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธฺภาพในการทำงาน ลดปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่อง และรวมถึง การเรียกช่างบริการเข้ามาตรวจสอบเครื่อง

กระดาษถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ

กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

กระดาษถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ

กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

กระดาษสำหรับงานพิมพ์แบบแปลน

กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

กระดาษสำหรับงานพิมพ์แบบแปลน

วัสดุพิเศษ

กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

วัสดุพิเศษ