หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ซอฟแวร์

1355382227.086_th.png

ซอฟแวร์

ฟูจิ ซีร็อกซ์ และ ซีร็อกซ์ขอนำเสนอซอฟแวร์ที่สามารถช่วยคุณในการจัดการงานเอกสารและงานพิมพ์

ซอฟแวร์สำหรับสำนักงาน

ซอฟแวร์

Drawing Difference Detection Box

Drawing_Difference_Detection_Box-s.jpg
ระบบอันทันสมัยที่สามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแบบทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำ

DocuWorks 8

DocuWorks_8-s.jpg
ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือ นอกสถานที่ เราสามารถช่วยคุณในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

Working Folder

Working_Folder-s.jpg
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันภายในเสี้ยววินาที พร้อมกันในหลายอุปกรณ์ จึงหมายถึงความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีประสิทธิภาพ และการลงทุนที่คุ้มค่า ที่มาพร้อมการเข้ารหัสป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ด้วย Working Folder บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจาก Fuji Xerox Cloud Solutions

Docushare 6

Docushare_6-s.jpg
DocuShare is one of the most flexible, easy-to-use content management platforms on the market today.

Scan Translation Service

Scan_Translation_Service-s.jpg
Machine Translation Cloud Service. Linked with Multifunction Devices.

ApeosWare Management Suite

ApeosWare_Management_Suite-s.jpg
ApeosWare Management Suite is an integrated management software that serves as the central control for all your multifunction devices and printers

Equitrac for Apeos

Equitrac_for_Apeos-s.jpg
Equitac for Apoes คือ ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมความปลอดภัยในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ด้วย IC Card สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น และPrint Serverของฟูจิซีร็อกซ์ และเป็นเครื่องมือการจัดการค่าใช้จ่ายบนระบบฐานข้อมูล SQL ซึ่งได้พัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อตลาดสำนักงานทั่วไป และองค์กรธุรกิจ ด้วยเครื่องมือจัดการงานพิมพ์, งานทำสำเนา, งานแฟกซ์ และงานสแกนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงานพิมพ์เอกสารลง, การรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของฟูจิซีร็อกซ์

ApeosWare Copy Protection

ApeosWare_Copy_Protection-s.jpg
ApeosWare Copy Protection allows users to specify watermark setting for each print job.