หน้าหลัก > โซลูชั่น & บริการ

1355380310.1195_th.png

โซลูชั่น & บริการ

iSupport

IT plays an essential part in the efficient running of your organisation. But you may not have the staff, budget or infrastructure to support it. If you want IT to contribute to your company’s future profitability and success in more interesting ways, we can help.

Fuji Xerox Global Services

ปัจจุบัน เอกสารเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกองค์กร ราว 80% ของบริษัทต่าง ๆ * เห็นพ้องว่าการจัดการงานเอกสาร เป็นหัวใจสำคัญในการนำข้อมูลและองก์ความรู้ขององค์กรมาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นความจริงที่ว่าการใช้เอกสารต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพขององค์กรนับเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกของหลาย ๆ บริษัท

Xerox Office Services


Business Process Services