หน้าหลัก > โซลูชั่น & บริการ > > กลุ่มธุรกิจด้านการขายและการตลาด

1355380871.4454_th.png

กลุ่มธุรกิจด้านการขายและการตลาด

ความสามารถของงานพิมพ์ดิจิตอลช่วยให้คุณสามารถพัฒนางานพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพและโดดเด่น เพื่อก้าวสู่การเพิ่มจำนวนงานพิมพ์และรายรับตามที่คุณคาดหวัง คู่มือนี้ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่แผนการตลาดจนถึงการเปิดตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการจัดทำตัวอย่างแผนงานได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรฝึกอบรม การขายผ่านไดเร็กเมล์

Selling Direct Mail Training Course
 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์สำหรับงานพิมพ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจไดเร็กเมล์ที่สร้างผลกำไร โดยหลักสูตรไดเร็กเมล์นี้จะเป็นชุดหนึ่งในองค์ประกอบของโปรแกรม ProfitAccelerator ใน วิธีการที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงที่ได้ผล-Create Relevant Direct Marketing That Gets Results

ชุดสร้างโปรแกรมหลากหลายรูปแบบอย่างง่าย ๆ

Wide Format Made Easy Kit
 • ช่วยให้คุณเริ่มต้นการเพิ่มรายรับได้อย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจที่หลากหลายของคุณ
 • ช่วยให้คุณทราบกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดและวิธีการที่จะเข้าถึง
 • ประกอบด้วยไฟล์ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่น ซึ่งคุณสามารถปรับแก้ให้เป็นเนื้อหาส่วนบุคคลพร้อมด้วยนำโลโก้ของคุณและข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ
 • ประกอบด้วยตัวอย่างชิ้นงานที่มีสีสันมากมาย

ศูนย์บริการงานดิจิตอลแบบสำเร็จรูป

ProfitAccelerator Marketing Accelerator Kit for digital printing
 • ประกอบด้วยแผ่นซีดีแบบโต้ตอบ และรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บเบสที่จะช่วยงานดิจิตอลให้กับเครื่องพิมพ์
 • คู่มือที่มีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ, แหล่งข้อมูลทางธุรกิจ, แอพพลิเคชั่นซอฟแวร์ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
 • คู่มือด้านงานขายและการตลาด, คู่มือใช้งาน, และแผ่นซีดีที่มีรูปแบบ template ต่าง ๆ เพื่อการทำตลาดแบบตรง และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ดีที่สุดรวบรวมจากซีร็อกซ์และคู่ค้าที่เป็นผู้นำในภาคธุรกิจนี้

ชุดด้านการตลาด Marketing Accelerator Kit

ProfitAccelerator Marketing Accelerator Kit for digital printing
 • คุณสามารถจัดทำแผนการตลาดอย่างละเอียดได้ด้วยตนเองในการส่งเสริมและขายงานพิมพ์ดิจิตอล
 • รวบรวมคำแนะนำ, แผ่นงานคำนวณต่าง ๆ, และตัวอย่างแผนการตลาด
 • รายชื่อภาคธุรกิจ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของซีร็อกซ์ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ
 • ชุดด้านการตลาดนี้ยังประกอบด้วยเอกสารตัวอย่างที่รวบรวมเป็นแฟ้มเข้าเล่มอย่างดี พร้อมด้วยแผ่นซีดีที่สะดวกใช้งาน

งานพิธีเปิดตัว/แฟ้มงานประชาสัมพันธ์

ProfitAccelerator Open House and PR Binder
 • งานพิธีเปิดตัวและการจัดสัมนาทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถสร้างรายรับและเพิ่มจำนวนลูกค้า
 • รายละเอียดด้านประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวม, สร้างให้เกิดความต้องการในสิ่งที่บริษัทของคุณนำเสนอสู่ตลาด, และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ชุดแฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการที่ต้องจัดเตรียมงานเปิดตัว, คำแนะนำที่เป็นประโยชน์, ตารางเวลาการดำเนินงาน, และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการนำไปสู่ความสำเร็จของงานพิธีเปิดตัว

หลักสูตรการอบรมด้วยสื่อที่เป็นเสียง “การขายงานพิมพ์ดิจิตอล”

ProfitAccelerator Selling Digital Printing Audio Training Modules
 • หลักสูตรอบรมแบบอภิปรายถึงแอพพลิเคชั่นงานพิมพ์ดิจิตอลที่สำคัญ ๆ เช่น งานพิมพ์แบบออนดีมานด์, การบริหารสินค้าคงคลัง, และการพิมพ์ชนิดที่เปลี่ยนแปลงตามฐานข้อมูล (variable data printing)
 • หลักสูตรประกอบด้วย : บทแนะนำเริ่มต้น : จัดระบบเขตการขายของคุณ, สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่, การเยี่ยมเพื่อนำเสนอ, วิธีเจรจาขอนัดพบอย่างได้ผล
 • ชุดเครื่องมือ PlayAway® ที่สามารถปรับเสียง, ความเร็วและคำสั่งช่วยค้นหา

ชุดบริหารการขายงานพิมพ์ดิจิตอล

ProfitAccelerator Digital Sales Management Kit for a digital sales force
 • ช่วยในการสร้างและบริหารฝ่ายขายดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
 • ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำไปใช้ในการวางโครงสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้น
 • ประกอบด้วย ข้อมูลต่าง ๆ , กลยุทธ์, กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ดีที่สุด และแผ่นงานคำนวนต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณและผู้บริหารของคุณสามารถนำความสำเร็จมาสู่ฝ่ายขายดิจิตอล

วารสาร ผู้ประกอบการงานพิมพ์ด่วนขนาดเล็ก ที่ดีที่สุด

Best of Instant and Small Commercial Printer Magazine
 • รวบรวมข้อมูลบทความต่างๆ ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ Joe Rickard
 • ประกอบด้วยเทคนิคบริหารงานขายที่หลักแหลม และวิธีการในการบริหารฝ่ายขายดิจิตอลให้มุ่งการเติบโตของโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด
 • ประกอบด้วยชุดบริหารงานขายดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ
 • วารสารและบทความที่นำมาพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง โดยได้รับอนุญาตจากโรงพิมพ์ที่เป็นเจ้าของ

ชุดโปรแกรมเจาะตลาดเชิงลึก, ชุดที่ 1 และ 2

ProfitAccelerator Vertical Marketing Kits for selling digital print in vertical markets
 • เจรจาด้วย “ภาษา” ในเชิงธุรกิจเดียวกับลูกค้าของคุณ
 • การเจาะตลาดเชิงลึก ต้องใช้ตัวอย่างที่ปฏิรูปแบบใหม่ในการขายความคิดให้กับลูกค้า
 • ในชุดโปรแกรมประกอบด้วยไฟล์ต้นฉบับต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างตัวอย่างงานส่วนบุคคลและการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงลึก, เอกสารอบรมขั้นต้นสำหรับพนักงานขายเกี่ยวกับประเด็นของการตลาดเชิงลึก และชุดนำเสนองานขายที่ปรับได้ตามประเภทของตลาดที่ต้องการเจาะโดยเฉพาะ

ตัวอย่างงานพิมพ์ของการตลาดเชิงลึก

ProfitAccelerator Vertical Market Print Samples
 • แสดงเกี่ยวกับการตลาดเชิงลึกและแอพพลิเคชั่นงานพิมพ์ต่าง ๆ ของตลาด
 • ประกอบด้วยชุดตัวอย่างงานพิมพ์จาก 20 ภาคธุรกิจ และวิธีการใหม่ ๆ ในการสื่อสารเกี่ยวกับงานพิมพ์ดิจิตอลจากซีร็อกซ์และโซลูชั่นของขั้นตอนการทำงาน
 • แต่ละชุดประกอบด้วยอีกกว่า 10 ตัวอย่างด้านแอพพลิเคชั่น/เอกสาร, สรุปเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น, บทเรียนขั้นต้นเกี่ยวกับธุรกิจ, และ การจัดเตรียมวิธีการนำเสนอสู่ลูกค้าระดับผู้บริหาร

ชุดหนังสือ การตลาดเพื่อยุคดิจิตอล (M4D)

ProfitAccelerator Vertical Market Print Samples
 • รวบรวมความรู้ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และสร้างความผูกพันกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้พนักงานขายมีความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาวะทั่วไป และความต้องการเฉพาะในภาคส่วนที่แตกต่างกัน
 • แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดของแต่ละภาคส่วน ในการนำเสนองานพิมพ์ดิจิตอลและงานพิมพ์ชนิดที่เปลี่ยนแปลงตามฐานข้อมูล (variable data printing)

ชุด ProfitAccelerator สำหรับโรงพิมพ์

ProfitAccelerator In-Plant Marketing Kit for growing digital print volume
 • ช่วยในการวางแผนการตลาดสำหรับโรงพิมพ์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มยอดงานพิมพ์
 • ชุดโปรแกรมประกอบด้วย หนังสือ Marketing Accelerator สำหรับโรงพิมพ์, งานพิธีเปิดตัว/แฟ้มงานประชาสัมพันธ์สำหรับโรงพิมพ์, โบรชัวร์ ProfitQuick, บัญชีรายชื่อเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับโรงพิมพ์, ชุดเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ, คู่มือ และแผ่นซีดีที่มีรูปแบบของ template ต่าง ๆ

ชุดรวบรวมโรงพิมพ์กร๊าฟฟิคที่ดีที่สุด

Best of In-Plant Graphics Magazine
 • ชุดรวม “ดีที่สุด” นี้ รวบรวมตัวอย่างความสำเร็จจากซีร็อกซ์เกี่ยวกับโรงพิมพ์ต่าง ๆ และอธิบายถึงวิธีการที่โรงพิมพ์เหล่านี้ได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจงานพิมพ์ของพวกเขาอย่างไร
 • บทความที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีและหัวข้อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, มุ่งเกี่ยวกับการตีพิมพ์, งานเตรียมการก่อนพิมพ์, งานพิมพ์, เข้าเล่ม และจัดส่งทางไปรษณีย์

ชุดตัวอย่างงานพิมพ์ในรูปแบบซีดี

ProfitAccelerator Print Samples for Xerox Digital Presses
 • สามารถจัดทำตัวอย่างงานเฉพาะเจาะจงส่วนบุคคลได้ด้วยไฟล์ต้นฉบับ/ไฟล์ PDF
 • จัดพิมพ์งานสีสันสดใสเหมือนจริง งานสีคุณภาพ และงานพิมพ์พิเศษที่เปลี่ยนแปลงตามฐานข้อมูล (variable data printing) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแท่นพิมพ์ดิจิตอลของซีร็อกซ์
 • เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับ iGen3™, DocuColor™ 240/250, 5000, 7000/8000, 4110 Enterprise Printing System, และ Xerox Nuvera™ Digital Production Systems

Case Studies Kit

ProfitAccelerator Case Studies Kit
 • Learn and share what others have successfully accomplished
 • Best practices of over 40 graphic communications professionals are featured
 • Each case study shares the customer challenge, solution, and measurable results they've achieved with digital printing
 • Kit includes case study doc with summary, searchable CD, and high-res PDFs

ชุดบทความในนิตยสารเกี่ยวกับ งานพิมพ์ด้านกร๊าฟฟิค

Graphic Impressions Magazine Article Reprint Kit for creative professionals
 • ข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ ที่กล่าวถึงวิถีทางการตลาดเพื่อการเติบโตในอนาคต
 • เรียนรู้วิธีการที่ผู้อื่นได้เคยนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ในการผลักดันธุรกิจสิ่งพิมพ์ของพวกเขา, ช่วยเร่งผลกำไร, เร่งประสิทธิภาพต่าง ๆ และมีผลกำไร แม้ในสภาวะผกผันทางการตลาด
 • วารสารและบทความล่าสุดต่าง ๆ ที่นำมาพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง โดยได้รับอนุญาตจากโรงพิมพ์ที่เป็นเจ้าของ
 • ชุดรวบรวมพิเศษใน ProfitAccelerator หรือ Creatives

ซองเอกสาร / ชุดแฟ้มพลาสติก /กระเป๋าลาก

ProfitAccelerator Portfolio, Tote, Duffel Bag
 • กระเป๋าที่ทันสมัย, อเนกประสงค์ ที่ใช้งานสะดวกและสวยหรู ใช้พกพาชุดโปรแกรม ProfitAccelerator ของคุณ
 • เป็นกระเป๋าสำหรับใส่งานออกแบบที่มีขนาดใหญ่พิเศษพร้อมซิปเปิดปิด, กระบอกพสาสติกพร้อมฝาคลอบและสายคล้องแบบเกลียว
 • ชุดแฟ้มพลาสติกที่ดูเหมือนกระเป๋าหิ้ว
 • กระเป๋าแบบล้อลากที่สามารถรวบรวมชุดโปรแกรม ProfitAccelerator ของคุณทั้งหมด พร้อมพกพา

ชุด ProfitAccelerator ที่โดดเด่น

ProfitAccelerator Marketing Accelerator Kit for digital printing
 • เป็นการรวบรวมชุดโปรแกรม ProfitAccelerator ที่เป็นที่นิยมสูงสุด อาทิ ชุด Marketing Accelerator Kit, งานพิธีเปิดตัว/แฟ้มงานประชาสัมพันธ์, ชุดบริหารการขายงานพิมพ์ดิจิตอล, คู่มือเตรียมงานเพื่อการออกแบบหนังสือจากซีร็อกซ์, งานเตรียมก่อนการพิมพ์หนังสือดิจิตอล, และคู่มือออกแบบสำหรับงานสิ่งพิมพ์ขาว-ดำ
 • จัดพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ : อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, สเปญ, โปรตุเกตุ และดัชซ์