สถานะการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 15408

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Fuji Xerox ได้รับรองคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 15408*

*ISO/IEC 15408 มีการนำหลักเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการประเมินและตรวจสอบความน่าเชื่อถือคุณภาพ และการวัดระดับความน่าไว้วางใจในด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านไอที มาตรฐานดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากทั่วโลก ซึ่งลูกค้าสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ไอทีได้เป็นอย่างดี Common Criteria (CC) คือข้อกำหนดที่นำมาใช้ประเมินการเข้าเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด อันประกอบไปด้วย ความสามารถในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อเก็บข้อมูลความลับ ความพร้อมในการเรียกใช้งานของระบบและข้อมูล ความน่าเชื่อถือในการทำงาน ที่เป็นเครื่องรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ทั้งหมด Common Criteria Certification คือการรับรองสำหรับข้อกำหนดที่หน่วยงานรัฐทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 15408

ผลิตภัณฑ์ ตัวควบคุม ROM ระดับ EAL เป้าหมายการรักษาความปลอดภัย
Fuji Xerox ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
Controller ROM Ver. 1.0.19 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox DocuCentre-V C2265/2263 Controller ROM Ver. 1.0.13 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065/3060/2060 Controller ROM Ver. 1.0.13 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V C3320 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 4020 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 5070/4070 DocuCentre-V 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.0.8 EAL3 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 7080/6080 DocuCentre-V 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL3 + ALC_FLR.2 open
FujiXerox ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Series Controller ROM Ver. 1.10.14 EAL3 open
FujiXerox ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.10.13 EAL3 open
FujiXerox ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 Controller ROM Ver. 2.0.12 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 T2 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 T2 Controller ROM Ver. 2.0.13 EAL3 open
Fuji Xerox ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.101.7 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Fuji Xerox DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.18 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.102.7 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV C4430 Fuji Xerox DocuCentre-IV C4430 Series Controller ROM Ver. 1.101.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.111.4 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.12 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV 7080/6080 Fuji Xerox DocuCentre-IV 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.101.9 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV 5070/4070/3070 Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.120.1 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.100.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.120.13 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV 3065/3060/2060 Controller ROM Ver.1.140.21 EAL3+ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox DocuCentre-IV C2260 Series Controller ROM Ver.1.120.28 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 Series Controller ROM Ver.1.40.7 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 Series Controller ROM Ver.3.120.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-III C4100/C3100 Series Controller ROM Ver. 1.120.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-III 3007/2007 Series Controller ROM Ver. 1.120.2 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-III C4400 DocuCentre-III C4400 Series Controller ROM Ver. 1.121.3 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-III C3300/C2200/C2201 DocuCentre-III C3300/C2200/C2201 Series Controller ROM Ver. 1.120.5 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-II 7000/6000 Series Controller ROM Ver.1.180.7 EAL3

1. สำหรับรุ่นของเครื่องมัลติฟังก์ชันที่ได้รับการรับรองล่าสุด สามารถดูข้อมูลได้จากโฮมเพจ JISEC 

http://www.ipa.go.jp/security/jisec/jisec_e/index.html

2. ซอฟต์แวร์ตัวควบคุมเครื่องมัลติฟังก์ชันของ FX จะได้รับการอัปเกรดทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง และจะมีการระบุหมายเลขของเวอร์ชันใหม่ให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถ