ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมอัปเดตของ Microsoft Windows ที่มีการติดตั้งในเดือนมีนาคม 2020 ต่อผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมอัปเดตของ Microsoft Windows ที่มีการติดตั้งในเดือน มีนาคม 2563 ต่อผลิตภัณฑ์ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์

10 มกราคม 2563 
เรียนคุณลูกค้าทุกท่าน 

เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา 

จาก Security Advisory ADV190023 ที่มีการเผยแพร่โดย Microsoft Corporation ในเดือน สิงหาคม 2562 ตามข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โปรแกรมอัปเดต Windows จะมีกำหนดการเปิดตัวในเดือน มีนาคม 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความปลอดภัยของการสื่อสาร LDAP โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลของ Microsoft Corporation เกี่ยวกับ ADV190023

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV190023

https://support.microsoft.com/en-us/help/4520412/2020-ldap-channel-binding-and-ldap-signing-requirement-for-windows

ภายในชุดอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมอัปเดตนี้ อาจทำให้การใช้งานอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นของบริษัท เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สำหรับการผลิต เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้รับผลกระทบ
โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่างและหากการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบ โปรดดำเนินการแก้ไข 

[สถานะชุดอุปกรณ์ Windows]

เมื่อมีการใช้ Active Directory Domain Services (AD DS) หรือ Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) ใน Windows เวอร์ชั่นต่อไปนี้ 

Windows 7 Service Pack 1
Windows 8.1
Windows 10 (เวอร์ชั่น 1507)
Windows 10 November Update (เวอร์ชั่น 1511)
Windows 10 Anniversary Update (เวอร์ชั่น 1607)
Windows 10 Creators Update (เวอร์ชั่น 1703)
Windows 10 Fall Creators Update (เวอร์ชั่น 1709)
Windows 10 April 2018 Update (เวอร์ชั่น 1803)
Windows 10 October 2018 Update (เวอร์ชั่น 1809)
Windows 10 May 2019 Update (เวอร์ชั่น 1903)
Windows 10 November 2019 Update (เวอร์ชั่น 1909)

Windows Server 2008 Service Pack 2
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

[ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย สถานะและอาการชุดอุปกรณ์ และวิธีแก้ปัญหา]

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สำหรับการผลิต เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ LDAP
โปรดดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ดังรายการต่อไปนี้
รายชื่อผลิตภัณฑ์ (plist_en.pdf)

สถานะและอาการชุดอุปกรณ์
หากผู้ใช้ได้รับข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือ การตั้งค่าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ด้วยการสื่อสารกับ Active Directory อาจทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลของผู้ใช้งานได้ในบางครั้ง หรือ ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเกิดความล้มเหลว 

วิธีแก้ปัญหา
สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นได้โดยการสื่อสาร LDAPS จากอุปกรณ์ถึง Active Directory โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ของเรา 
สำหรับผู้ใช้ Windows ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ LDAPS โปรดดำเนินการตามข้อมูลที่ให้ไว้โดย Microsoft

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ (printer_en.pdf)

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ printer2 (printer2_en.pdf)

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์

ApeosWare Management Suite

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
ApeosWare Management Suite 2
ApeosWare Management Suite 1.4

สถานะและอาการชุดอุปกรณ์
หากผู้ใช้ได้รับข้อมูลผู้ใช้หรือตั้งค่าการยืนยันตัวตนผู้ใช้โดยการสื่อสารกับ Active Directory อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถรับข้อมูลผู้ใช้ได้ในบางครั้ง หรือระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้เกิดความล้มเหลว   

วิธีแก้ปัญหา
สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นได้โดยการสื่อสาร LDAPS จากอุปกรณ์ถึง Active Directory หากผู้ใช้กำลังใช้การสื่อสาร LDAPS อยู่แล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ 
โปรดอ่านขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานการสื่อสาร LDAPS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ ApeosWare Management Suite 2 (awms2_en.pdf)
ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ ApeosWare Management Suite 1.4 (awms1_en.pdf)

ApeosWare Image Log Management

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
ApeosWare Image Log Management

สถานะและอาการชุดอุปกรณ์
หากผู้ใช้ได้รับข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือ การตั้งค่าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ด้วยการสื่อสารกับ Active Directory อาจทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลของผู้ใช้งานได้ในบางครั้ง หรือ ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเกิดความล้มเหลว 

วิธีแก้ปัญหา
สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นได้โดยการสื่อสาร LDAPS จากอุปกรณ์ถึง Active Directory หากผู้ใช้กำลังใช้การสื่อสาร LDAPS อยู่แล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
โปรดอ่านขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานการสื่อสาร LDAPS 

ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ ApeosWare Image Log Management (awilm_en.pdf)

Device Log Service

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
Device Log Service

สถานะและอาการชุดอุปกรณ์
หากผู้ใช้ได้ทำการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ LDAP แล้ว จะไม่สามารถทำการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ LDAP และอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ที่มีการจัดการในเซิร์ฟเวอร์ LDAP Device Log Service จะไม่สามารถทำการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง 

วิธีแก้ปัญหา
สามารถหลีกเลี่ยงอาการดังกล่าวได้โดยการทำการสื่อสาร SSL/TLS กับเซิร์ฟเวอร์ LDAP
โปรดศึกษาขั้นตอนด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการดังกล่าว 

ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Device Log Service (dls_en.pdf)

DocuShare

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
DocuShare 6.6
DocuShare 6.6.1
DocuShare 7.0

สถานะและอาการชุดอุปกรณ์
หากผู้ใช้ได้รับข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือ การตั้งค่าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ด้วยการสื่อสารกับ Active Directory อาจทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลของผู้ใช้งานได้ในบางครั้ง หรือ ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเกิดความล้มเหลว 

วิธีแก้ปัญหา
สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นได้โดยการสื่อสาร LDAPS จากอุปกรณ์ถึง Active Directory หากผู้ใช้กำลังใช้การสื่อสาร LDAPS อยู่แล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ DocuShare (docushare_en.pdf)