Company banner

ฟูจิ ซีร็อกซ์ สาขาพระปิ่นเกล้าปรับโฉมใหม่ รุกรับลูกค้าฝั่งธนฯมร.โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัวสำนักงานและโชว์รูม ฟูจิ ซีร็อกซ์ สาขาพระปิ่นเกล้า เพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและใกล้เคียงในการเยี่ยมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมด้วยห้องประชุมสำหรับการฝึกอบรมสัมมนา ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้บริการปรึกษาด้านการพิมพ์และการจัดการด้านเอกสารอย่างครบวงจร ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น  

มร.โคจิ กล่าวว่า “ปัจจุบัน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ในกรุงเทพฯ มีจำนวน 6 สาขา และต่างจังหวัด จำนวน 20 สาขา โดยมีศูนย์บริการ Fuji Xerox Innovative Document Solution Center (IDSC) ณ สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส เป็นศูนย์ฯ ที่ให้บริการแบบครบวงจรและสามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้าทั้งการให้ข้อมูลและการสาธิตผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นต่างๆ  รวมถึงการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม ที่จะช่วยรองรับทุกขั้นตอนของการทำงานในยุคดิจิทัล ด้วยทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสาขาพระปิ่นเกล้าใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิม ซึ่งเดิมสาขานี้เป็นเพียงสำนักงานเท่านั้น ตั้งอยู่ ณ อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า ชั้น 14 ซึ่งลูกค้าสามารถทดลองการใช้งานได้จริงตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ โซลูชั่นที่ช่วยในการจัดการงานเอกสารแบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการอื่นๆ เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ที่ลูกค้าสามารถนำไปต่อยอดการประกอบธุรกิจได้อีกด้วย” 

 

Notification