Webinar banner

FUJI XEROX WEBINAR THE SERIES 2

Please join us for  webinar the series

kintone : 

kintone คืออะไร?

สถานการณ์ Covid-19 สร้างความยากลำบากในการติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานแบบ Paper work process นอกจากจะมีต้นทุนที่สูง, กระบวนที่ล่าช้ากว่า อาจทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

โดยใน session นี้จะทำให้ทราบ kintone cloud application นี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็น digital workplace ในแบบออนไลน์, ที่สะดวกรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน programming ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 

ตัวอย่าง เช่น การจัดทำ sales daily report, file sharing, การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดทำระบบ project management การจัดทำระบบอนุมัติออนไลน์ (workflow) ไปจนถึงการแสดงผลในรูปแบบของรายงาน กราฟ และ ชาร์ตต่างๆ

 

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

kintone : 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก Sales & Marketing ด้วย kintone

 

การส่งอีเมลด้วย excel ไปมาระหว่างสมาชิกในทีมไม่เพียง แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย

 

ด้วย kintone คุณจะสามารถติดตามสถานะงาน/โครงการ/รายงานสรุปยอดขาย ขออนุมัติราคา หรือจัดการใบบันทึกเวลาได้ในเวลาเพียง 1 นาที

 

มาเรียนรู้วิธีการนำ kintone มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสารของแผนกขายและการตลาด รวมถึงได้รับฟังกรณีศึกษาของลูกค้าจริง และการสาธิตตัวอย่างการทำงานที่จะช่วยให้เกิดไอเดียในการนำไปปฏิบัติได้จริง


เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

kintone :

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก Purchase / GA / IT ด้วย kintone

 

งานที่ยากที่สุดสำหรับงานจัดซื้อ/IT คือ การบริหารจัดการข้อมูล เช่น คำสั่งซื้อ และบริหาร

สต๊อกสินค้าให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมักถูกจัดทำแบบแมนวล บนกระดาษ หรือ excel และนี่คือสาเหตุของความสูญเสียเวลาในการจัดทำสรุปรายงานในแต่วันละวัน

 

ด้วย kintone จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสารของแผนกจัดซื้อ /GA/IT รวมถึงได้รับฟังกรณีศึกษาของลูกค้าจริง และการสาธิตตัวอย่างการทำงานที่จะช่วยให้เกิดไอเดียในการนำไปปฏิบัติได้จริง

 

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / GA/ไอที

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

kintone : 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก Production

 

Excel ถูกใช้มากในไซต์การผลิต ซึ่งมักเป็นข้อมูลเฉพาะที่ทำให้เกิดแมนวลที่กลายมีปัญหามากมาย เซสชั่นนี้จะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

 

มาเรียนรู้ว่า kintone จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานเอกสารในไลน์การผลิต พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษาที่ประยุกต์ใช้งานแล้วในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงรับชมการสาธิตที่จะทำให้เข้าใจมากขึ้นเมื่อนำไปปรับปรุงในงานเอกสารที่เกี่ยวกับรายงานการบำรุงรักษา / รายงาน QA / QC / การจัดการกระบวนการ / การตรวจสอบอุปกรณ์โดย kintone

 

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

       

DocuWorks+kintone : 

วิธีการทำงานใหม่ด้วยกระบวนการดิจิทัลสำหรับ SME

 

ความท้าทายขององค์กร ที่ต้องลดขนาดองค์กร ลดต้นทุน เพื่อให้อยู่รอด บนทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และหนึ่งในแนวทางปฏิบัติ คือการลดต้นทุนจากกระบวนการทำงาน

 

สัมมนานี้ จะแนะแนวทางลดต้นทุน ที่ง่ายที่สุด บนงบประมาณที่น้อยที่สุด อยากรู้ต้องห้ามพลาด!

เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

LCT Light Communication Tools LCT:

วิธีการทำงานใหม่ ด้วยกระบวนการดิจิทัลสำหรับ SME

 

ผลกระทบของโควิด -19 ได้สร้างความท้าทายให้องค์กร ต้องเร่งปรับตัว ลดต้นทุน จะทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดใน 2 ปี หลังจากนี้ ในสัมมนานี้จะแนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนให้องค์กรที่เริ่มต้นจาก การลดต้นทุนทิ่สิ้นเปลืองในงานเอกสาร ที่เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายได้ด้วยสัมมนานี้

เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการธุรกิจ SME

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

LCT Light Communication Tools LCT:

เรียนรู้ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนทำงานดิจิทัลในธุรกิจนำเข้าส่งออก /ที่ปรึกษา /อุตสาหกรรมการผลิต /โลจิสติกส์

ธุรกิจจะรอดไม่รอด หากไม่เปลี่ยนวันนี้

รับมือกับการจัดการกับเอกสารกระดาษ ด้วยการเปลี่ยนเป็นเอกสารดิจิตอล เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วย IT อย่างง่าย ด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ในแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจนำเข้าส่งออก ที่ปรึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจโลจิสติกส์  

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย โลจิสติก การเงินและบัญชี และธุรกิจยานยนต์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

RPA: 

“ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รูปแบบ Digital Transformation”

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้นลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Digital Transformation Technology ทำให้ท่านสามารถไปประยุกต์กับวิธีการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในงานสัมมนาท่านจะได้รับรายละเอียด Technology ต่าง ๆ เช่น  RPA, OCR และ IA

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ ในธุรกิจต่างๆ 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 E-Tax E-Invoice E-Receipt E-Tax: 

E-Tax : “ต่อยอดธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย e-Tax solution” 

ตามที่นโยบายของกรมสรรพากรและไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ e-Tax นั้น

ในสัมมนาท่านจะได้รับทราบรายละเอียด จะเริ่มใช้ e-Tax ต้องทำอย่างไร และเมื่อใช้ e-Tax จะช่วยพัฒนาธุรกิจของท่านได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ ในธุรกิจต่างๆ 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

Graphics Printing Business GCS: 

โอกาสใหม่ในโลกบรรจุภัณฑ์หลัง COVID-19

COVID-19 เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว และเป็นตัวเร่งให้โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จะปรับตัวอย่างไร? ใช้นวัตกรรมอะไร? หาโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างไร? ใน Webinar นี้มีคำตอบ

เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการทางด้านสิ่งพิมพ์, โรงพิมพ์, ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 Graphics Printing Business GCS: 

5 เทคโนโลยีการพิมพ์ต้องมีในปี 2021

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุค Digital Disruption นั้น เทคโนโลยีกับการทำธุรกิจถูกหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เฉกเช่นกับโลกการพิมพ์ ถ้าคุณพลาดเทคโนโลยี คุณอาจจะเป็นผู้ตามไปตลอดก็ได้ ถ้าอยากรู้ว่า 5 เทคโนโลยีคืออะไร? ติดตามได้ใน Webinar นี้

เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการทางด้านสิ่งพิมพ์, โรงพิมพ์, ธุรกิจสิ่งพิมพ์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 Graphics Printing Business GCS: 

5 ข้อน่าคิดเพื่อธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต

โลกการพิมพ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต Webinar นี้จะสรุป 5 ข้อสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับธุรกิจของคุณ

เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการทางด้านสิ่งพิมพ์, โรงพิมพ์, ธุรกิจสิ่งพิมพ์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ