Webinar banner

FUJI XEROX WEBINAR THE SERIES 2

Please join us for  webinar the series

Kintone : 

Kintone คืออะไร?

สถานการณ์ Covid-19 สร้างความยากลำบากในการติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานแบบ Paper work process นอกจากจะมีต้นทุนที่สูง, กระบวนที่ล่าช้ากว่า อาจทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

โดยใน session นี้จะทำให้ทราบ Kintone cloud application นี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็น digital workplace ในแบบออนไลน์, ที่สะดวกรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน programing ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 

ตัวอย่าง เช่น การจัดทำ sales daily report, file sharing, การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดทำระบบ project management การจัดทำระบบอนุมัติออนไลน์ (workflow) ไปจนถึงการแสดงผลในรูปแบบของรายงาน กราฟ และ ชาร์ตต่างๆ


เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

7 ตุลาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

8 ตุลาคม 2563 (ภาษาไทย)

10 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

11 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาไทย)


Kintone : 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก Sales & Marketing ด้วย Kintone

 

การส่งอีเมลด้วย excel ไปมาระหว่างสมาชิกในทีมไม่เพียง แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย

 

ด้วย Kintone คุณจะสามารถติดตามสถานะงาน/โครงการ/รายงานสรุปยอดขาย ขออนุมัติราคา หรือจัดการใบบันทึกเวลาได้ในเวลาเพียง 1 นาที

 

มาเรียนรู้วิธีการนำ Kintone มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสารของแผนกขายและการตลาด รวมถึงได้รับฟังกรณีศึกษาของลูกค้าจริง และการสาธิตตัวอย่างการทำงานที่จะช่วยให้เกิดไอเดียในการนำไปปฏิบัติได้จริง


เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

14 ตุลาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

15ตุลาคม 2563 (ภาษาไทย)

17 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาญี่ปุ่น) 

18 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาไทย)


Kintone :

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก Purchase/GA/IT ด้วย Kintone

 

งานที่ยากที่สุดสำหรับงานจัดซื้อ/IT คือ การบริหารจัดการข้อมูล เช่น คำสั่งซื้อ และบริหาร

สต๊อกสินค้าให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมักถูกจัดทำแบบแมนวล บนกระดาษ หรือ excel และนี่คือสาเหตุของความสูญเสียเวลาในการจัดทำสรุปรายงานในแต่วันละวัน

 

ด้วย Kintone จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสารของแผนกจัดซื้อ /GA/IT รวมถึงได้รับฟังกรณีศึกษาของลูกค้าจริง และการสาธิตตัวอย่างการทำงานที่จะช่วยให้เกิดไอเดียในการนำไปปฏิบัติได้จริง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / GA/ไอที

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

21 ตุลาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น) 

22ตุลาคม 2563 (ภาษาไทย)

24 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

25 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาไทย)


Kintone : 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก Production

 

Excel ถูกใช้มากในไซต์การผลิต ซึ่งมักเป็นข้อมูลเฉพาะที่ทำให้เกิดแมนวลที่กลายมีปัญหามากมาย เซสชั่นนี้จะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

 

มาเรียนรู้ว่า Kintone จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานเอกสารในไลน์การผลิต พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษาที่ประยุกต์ใช้งานแล้วในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงรับชมการสาธิตที่จะทำให้เข้าใจมากขึ้นเมื่อนำไปปรับปรุงในงานเอกสารที่เกี่ยวกับรายงานการบำรุงรักษา / รายงาน QA / QC / การจัดการกระบวนการ / การตรวจสอบอุปกรณ์โดย Kintone

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

28 ตุลาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

29 ตุลาคม 2563 (ภาษาไทย)

1 ธันวาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

2 ธันวาคม 2563 (ภาษาไทย)


DocuWorks+Kintone : 

วิธีการทำงานใหม่ ด้วยกระบวนดิจิทัล สำหรับ SME

 

ผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 ที่สร้างความยากลำบากให้กับธุรกิจในการ Work from home การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นดิจิตอลจึงมีผลให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

 

ในสัมมนานี้จะแนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการดิจิตอลที่เริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย


เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

3 พฤศจิกายน2563 (ภาษาไทย)

4พฤศจิกายน2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

2 ธันวาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

3 ธันวาคม 2563 (ภาษาไทย)


LCT:

เรียวิธีการทำงานใหม่ ด้วยกระบวนดิจิตอล สำหรับ SME

 

ผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 ที่สร้างความยากลำบากให้กับธุรกิจในการ Work from home การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นดิจิตอลจึงมีผลให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

 

ในสัมมนานี้จะแนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการดิจิตอลที่เริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

ตุลาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

16 ตุลาคม 2563 (ภาษาไทย)

19 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

20 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาไทย)


LCT:

การประยุกต์ใช้ RPA Hyper Automation ในธุรกิจ Insurance /Logistics

/Finance& Accounting /Automobile

 

วิกฤติการณ์ Covid-19 สร้างผลกระทบให้ธุรกิจหยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Big Data, RPA, Machine Learning, AI หรือเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจมีการจัดการภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มาค้นหาว่าธุรกิจของคุณจะได้ประโยชน์อย่างไรในการนำเทคโนโลยี RPA Hyper-Automation มาประยุกต์ใช้ในแต่ละธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

 

ท่านจะได้พบกับตัวอย่างการนำไปใช้ในธรุกิจต่างๆ  เช่น Insurance /Logistics /Finance& Accounting /Automobile

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย โลจิสติก การเงินและบัญชี และธุรกิจยานยนต์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

20 ตุลาคม 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

30ตุลาคม 2563 (ภาษาไทย)

26 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

27 พฤศจิกายน 2563 (ภาษาไทย)