Webinar banner

FUJI XEROX WEBINAR THE SERIES

Please join us for the webinar series

Kintone : 

Kintone คืออะไร?

เนื้อหาเหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็น digital workplace ในแบบออนไลน์, ที่สะดวกรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน programing ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เช่น การจัดทำ sales daily report, file sharing, การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดทำระบบ project management การจัดทำระบบอนุมัติออนไลน์ (workflow) ไปจนถึงการแสดงผลในรูปแบบของรายงาน กราฟ และ ชาร์ตต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

15 มิถุนายน 2020 (ภาษาญี่ปุ่น)
22 มิถุนายน 2020 (ภาษาไทย)


Kintone : 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Kintone

เนื้อหาจะอธิบายแนวทางในการนำ Kintone ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร พร้อมกับรับฟังตัวอย่าง ที่น่าสนใจของธุรกิจต่างๆ ที่นำไปใช้จริงในปัจจุบัน

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

3 กรกฎาคม 2020 (ภาษาญี่ปุ่น)
10 กรกฎาคม 2020 (ภาษาไทย)


Kintone :
 
Kintone จะช่วยเหลืองานของผู้ดูแลระบบ หรือ งานที่เกี่ยวกับ IT ได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลระบบไอทีการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการข้อมูล การสร้างรายงาน และการแบ่งปันการอัปเดตโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

17 กรกฎาคม 2020 (ภาษาญี่ปุ่น)
24 กรกฎาคม 2020 (ภาษาไทย)


Kintone : 

การบริหารจัดการทางไกล ด้วย Kintone

การบริหารจัดการทางไกล (Remote) นับเป็นความท้าทายของผู้บริหาร คุณต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน เริ่มจากการสื่อสาร จนถึงการติดตามความคืบหน้าของโครงการ สัมมนานี้จะเจาะลึกถึงวิธีสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และปรับปรุงการสื่อสารให้ทีมงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

31 กรกฎาคม 2020 (ภาษาญี่ปุ่น)
6 สิงหาคม 2020 (ภาษาไทย)


Kintone : 

กรณีศึกษาตัวอย่างจากการใช้งานของ IT vendor

เรียนรู้วิธีการนำ Kintone ไปใช้ในงานเอกสารในแต่ละธุรกิจ และกรณีศึกษาของลูกค้าจาก IT vendor

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทุกแผนก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

13 สิงหาคม 2020 (ภาษาญี่ปุ่น)
20 สิงหาคม 2020 (ภาษาไทย)

RPA:

กระบวนการอัตโนมัติจำเป็นอย่างไร ต่อธุรกิจโลจิสติก

เรียนรู้กระบวนการการประยุกต์ใช้ RPA ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ช่วยแก้ปัญหาคอขวดของงาน และความท้าทายในการบริหารจัดการ, ตรวจสอบและคาดการณ์อุปสงค์, ปริมาณสินค้าคงคลัง และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย RPA

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, การเงิน, ซัพพลายเชน, การตลาด)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

17 มิถุนายน 2020
7 กรกฎาคม 2020
7 สิงหาคม 2020


RPA: 

ปฏิรูปการประกันภัยด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

กว่า 30% ของกระบวนการทำงานในธุรกิจประกัน มีแนวโน้มที่จะเป็นระบบอัตโนมัติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หุ่นยนต์ดำเนินการจัดการกระบวนให้เป็นการอัตโนมัติ (RPA) โดยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรของคุณทำกิจกรรมด้วยตนเองและทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและให้ผลลัพธ์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ จะอธิบายวิธีการประยุกต์ใช้ RPA เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, การเงิน, ซัพพลายเชน, การตลาด)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

24 มิถุนายน 2020
14 กรกฎาคม 2020
14 สิงหาคม 2020


RPA: 

งานด้านการเงินและบัญชี จะได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

ธุรกรรมทางการเงินหรือรายงานทางการเงินถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกที่ถูกใช้ในกระบวนการอัตโนมัติ ส่วนกระบวนการของระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรต่องานด้านการเงินและการบัญชี? ในสัมมนานี้จะอธิบายวิธีการใช้ RPA เพื่อสนับสนุนงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, การเงิน, ซัพพลายเชน, การตลาด)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

21 กรกฎาคม 2020
21 สิงหาคม 2020


RPA: 

RPA ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ได้อย่างไร

ค้นหาประโยชน์เพิ่มเติมว่า RPA cloud ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ทั้งองค์กรได้อย่างไร และเรียนรู้การใช้งาน RPA เพื่อสนับสนุนองค์กรของคุณ

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, การเงิน, ซัพพลายเชน, การตลาด)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

28 สิงหาคม 2020


Techme Biz: 

ท้าทายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ด้วย Teachme Biz

มาเรียนรู้ว่าทำไมคู่มือแบบเดิมในการฝึกอบรมพนักงานและ OJT อาจไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป  และค้นหาคำตอบว่า ทำไม "Teachme Biz“ หรือคู่มือแบบใหม่นี้ จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน, เพิ่มผลสำเร็จในการฝึกอบรม และลดข้อผิดพลาดของพนักงาน ได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, ซัพพลายเชน, ทรัพยากรบุคคล)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

18 มิถุนายน 2020
13 กรกฎาคม 2020
5 สิงหาคม 2020


Techme Biz: 

ปรับเปลี่ยนคู่มือ และวิธีการอบรม เพื่อเพิ่มมาตรฐานของกระบวนการทำงาน และเพิ่มผลิตผลในธุรกิจค้าปลีกได้อย่างไร

คู่มือแบบเดิมในการฝึกอบรมพนักงานและ OJT อาจไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป มาร่วมค้นหาคำตอบ และไอเดียในการประยุกต์คู่มือแบบใหม่ (VSOP) ใน ธุรกิจค้าปลีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, ซัพพลายเชน, ทรัพยากรบุคคล)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

25 มิถุนายน 2020
20 กรกฎาคม 2020
19 สิงหาคม 2020

LCT:

ทำไมกระบวนการทำงานดิจิตอล ถึงต้องนำมาใช้ในทันที

ผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 สร้างความยากลำบากให้กับธุรกิจในการ Work from home การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิตอลจึงช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้  
ในสัมมนานี้จะแนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการดิจิตอลที่เริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, ซัพพลายเชน, ทรัพยากรบุคคล)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

16 มิถุนายน 2020
1 กรกฎาคม 2020
3 สิงหาคม 2020


LCT:

เรียนรู้ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนทำงานดิจิตอลในธุรกิจค้าปลีก

การสัมมนานี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของคุณให้เป็น พร้อมเรียนรู้การนำไปใช้กับธุรกิจเทรดดิ้ง (นำเข้าส่งออก) ได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, ซัพพลายเชน, ทรัพยากรบุคคล)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

23 มิถุนายน 2020
8 กรกฎาคม 2020
10 สิงหาคม 2020


LCT:

เรียนรู้ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนทำงานดิจิตอลในธุรกิจคอนซัลท์

การสัมมนานี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนและประยุกต์กระบวนการทำงานในองค์กรให้เป็นดิจิตอล
พร้อมกับเรียนรู้การนำไปใช้กับธุรกิจการให้คำปรึกษาได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, ซัพพลายเชน, ทรัพยากรบุคคล)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

15 กรกฎาคม 2020
17 สิงหาคม 2020

LCT:

เรียนรู้ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนทำงานดิจิตอลในธุรกิจโลจิสติกส์

การสัมมนานี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนและประยุกต์กระบวนการทำงานในองค์กรให้เป็นดิจิตอล
พร้อมกับเรียนรู้การนำไปใช้กับธุรกิจการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ (ฝ่ายไอที, จัดซื้อ, ซัพพลายเชน, ทรัพยากรบุคคล)

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

22 กรกฎาคม 2020
24 สิงหาคม 2020


Newline:

Newline โซลูชั่นสำหรับประกอบการเรียนการสอนทุกห้องเรียน

เนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยผู้สอนสามารถใช้ Newline UCD เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ใช้งานง่าย และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถทำงานเป็นกลุ่มในการค้นหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนได้อย่างสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เหมาะสำหรับ: เจ้าของโรงเรียน, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, เจ้าของธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายไอที 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

27 กรกฎาคม 2020
26 สิงหาคม 2020


Newline:

Newline โซลูชั่นสำหรับห้องประชุมในทุกองค์กร

เนื้อหานี้เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็น digital workplace ที่สะดวกรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยการเติมเต็มห้องประชุมให้สมบูรณ์แบบที่สุด
ด้วยอุปกรณ์เดียวที่รวมทุกความต้องการในการประชุมไว้ในที่เดียวด้วย Newline UCD และสามารถแชร์ข้อมูล หรือ ไฟล์ข้อมูลได้ในทันทีระหว่าง หรือหลังจากการประชุม

เหมาะสำหรับ: เจ้าของโรงเรียน, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, เจ้าของธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายไอที 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

29 กรกฎาคม 2020
27 สิงหาคม 2020


Print Tech Talk :

7 ข้อควรทำ และไม่ควรทำ ในการพิมพ์ดิจิตอล

ระบบการพิมพ์ดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เติบโตเร็วที่สุด โรงพิมพ์ หรือ ผู้ให้บริการงานพิมพ์ต่าง ๆ ก็ได้ปรับใช้เทคโนโลยีนี้พร้อมกับการได้รับประโยชน์อย่างมากมาย หลักสำคัญอะไรที่ควรทำ และอะไรที่ไม่ควรทำในธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอล เราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมกัน

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู้ให้บริการงานพิมพ์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

2 กรกฎาคม 2020


Print Tech Talk :

วิธีปกติแบบใหม่ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 1

การทำธุรกิจยุคใหม่นั้น Packaging ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้น เอเจนซี่, 
นักออกแบบ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ต้องเข้าใจถึงวิธีการหรือ รูปแบบใหม่ ๆ ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

เหมาะสำหรับ:เจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู้ให้บริการงานพิมพ์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

9 กรกฎาคม 2020
4 สิงหาคม 2020


Print Tech Talk :

วิธีปกติแบบใหม่ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 2

การทำธุรกิจยุคใหม่นั้น Packaging ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้น เอเจนซี่, นักออกแบบ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ต้องเข้าใจถึงวิธีการหรือ รูปแบบใหม่ ๆ ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ตอนที่ 2

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

16 กรกฎาคม 2020
11 สิงหาคม 2020


Print Tech Talk :

ถึงเวลาของ Web to Print

E-commerce เติบโตอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Offline ไปสู่ Online ดังนั้น ธุรกิจการพิมพ์จึงใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจ และเพิ่มผลกำไร ทำไมตอนนี้ถึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น

เหมาะสำหรับ:เจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู้ให้บริการงานพิมพ์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

19 มิถุนายน 2020
23 กรกฎาคม 2020
18 สิงหาคม 2020


Print Tech Talk :

ประโยชน์ของ Omnichannel Marketing

วิธีการซื้อขายของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เจ้าของสินค้า (Brand Owner) ต้องเข้าใจวิธีการเข้าถึงลูกค้าแบบใหม่ให้ตรงใจ, โดนใจ และประทับใจ ในฐานะผู้ให้บริการงานพิมพ์ เราจะเสนอการบริการในรูป Omnichannel ได้อย่างไร วิธีการแบบไหน เครื่องมืออะไร และนำไปสู่ประโยชน์ที่คาดหวังไว้ได้อย่างไร 

เหมาะสำหรับ:เจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู้ให้บริการงานพิมพ์

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

26 มิถุนายน 2020
30 กรกฎาคม 2020
25 สิงหาคม 2020