ติดต่อบริษัท

ติดต่อบริษัท

เข้าถึงได้ง่าย และพร้อมให้บริการคุณ

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

         บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 25-26 ถนนวิภาวดี-รังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แขวงจอมพล
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6746-7
แผนที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายขาย

Fuji Xerox Call Center

สอบการสินค้า บริการ ซอฟต์แวร์ ปัญหาทางด้านเทคนิค
หรือการใช้งาน
เวลาทำการ 07.30 – 18.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) และ วันเสาร์
08.30 – 17.00 น.
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6748-9
โทร: 1-800-29-4567 (สำหรับโทรศัพท์พื้นฐานต่างจังหวัด)
อีเมล: css@tha.fujixerox.com
และ ซัพพอร์ต & ไดรเวอร์ (Support and Drivers

  
ฝ่ายขาย

พรินเตอร์, ซอฟต์แวร์, โซลูชันส์ เซอร์วิส  

แผนกขาย (Sales Department)
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6748-9
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์

 

Paper Supplier กระดาษและหมึกพิมพ์

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
โทร: 02 660 8000 ต่อ 2226
โทรสาร: 02 617 6748-9
หรือติดต่อทาง ฟอร์มออนไลน์  Online Contact Form

ปัญหาทางเทคนิค

เสียงของลูกค้า

“เสียงของลูกค้า” คือ การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือผลตอบรับ
จากลูกค้าต่อองค์กรในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก องค์กรจะได้นำผลที่ได้
ต่างๆ เหล่านี้ ไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณภาพของการบริการและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น

        หน่วยงาน Voice of Customer
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6747–8
หรือติดต่อทาง ฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)
เสียงของลูกค้า


ให้ข้อมูลของการกระทำความผิด

การให้ข้อมูลของผู้กระทำความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือ ผู้
ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม และ กระทำการซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฟูจิ
ซีร็อกซ์
การปฏิบัติตามหลักกฎหมายในเรื่องของการรับแจ้งการกระทำความผิด และ
ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามมาตราฐานจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของคุณค่าหลักของฟูจิ
ซีร็อกซ์ การให้ข้อมูลของการกระทำความผิด หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมสามารถแจ้งมาได้ที่

เจ้าหน้าที่กำกับนโยบาย
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23 ถึง 26 อาคารซันทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6747-8
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์

หรือ สามารถ
อีเมล์มาได้ที่
ComplianceOfficer@tha.fujixerox.comผู้ที่ให้ข้อ
มูลการกระทำความผิดจะได้รับการคุ้มครอง
ซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการรักษาเป็นความลับ
เจ้าหน้าที่กำกับนโยบายอาจมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อ
มูลหาก มีเหตุจำเป็น ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเองก็
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กำกับนโยบายได้ตลอดเวลาเช่นกัน

หรือติดต่อทาง ฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)

 

คำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน
สามารถติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อที่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ ศุกร์

โทร: 02 660 8000 ต่อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Collection Hotline: 02 660 8181
โทรสาร: 02 617 6751
อีเมล: fxthcls@tha.fujixerox.com

สามารถดูวิธีการชำระเงินที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่านได้
ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับลูกค้าบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดคลิกที่นี่

คำถามทั่วไป (General Enquiries)

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
โทร: 02 660 8000
แฟกซ์: 02 617 6747-8
หรือติดต่อทางฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)