ติดต่อบริษัท

ติดต่อบริษัท

เข้าถึงได้ง่าย และพร้อมให้บริการคุณ

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • เบอร์โทร : 662 660 8000
  • เบอร์โทรสาร : 662 617 6748-9

Fuji Xerox Call Center

  • เบอร์โทร : 02 660 8400
  • เบอร์โทรสาร : 02 617 6746-7

แผนที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายขาย

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ติดต่อ

แผนกขาย (Sales Department)
โทร: 02 660 8000
แฟกซ์: 02 660 6748-9

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น. 

หรือติดต่อทาง Online Contact Form

เกี่ยวกับสินค้า Paper Supplies
ติดต่อ

แผนกขายสินค้า Paper Supplies
โทร: 02 660 8000 ต่อ 2226
แฟกซ์: 02 660 6748-9

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือติดต่อทาง Online Contact Form

ปัญหาทางเทคนิค

เกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน

ติดต่อ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ Call Center
โทร: 02 660 8400
แฟกซ์: 02 617 6746-7

จันทร์ – ศุกร์ 7:30 – 18:00 น.
เสาร์    
8.30 – 17.00 น.

Support and Drivers

เสียงของลูกค้า

“เสียงของลูกค้า” คือ การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือผลตอบรับจากลูกค้าต่อองค์กร ในเรื่องต่างๆทั้งภายในและภายนอก องค์กรจะได้นำผลที่ได้ต่างๆเหล่านี้ ไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณภาพ ของการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น
ติดต่อ

หน่วยงาน Voice of Customer
โทร: 02 660 8400
แฟกซ์: 02 617 6747-8

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือติดต่อทาง Online Contact Form

ให้ข้อมูลของการกระทำความผิด

การให้ข้อมูลของผู้กระทำความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือ ผู้ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม และ กระทำการซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ การปฏิบัติตามหลักกฎหมายในเรื่องของการรับแจ้งการกระทำความผิด และดำเนินการอย่างยุติธรรมตามมาตราฐานจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าหลักของฟูจิ ซีร็อกซ์ การให้ข้อมูลของการกระทำความผิด หรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่
Call us

เจ้าหน้าที่กำกับนโยบาย
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23 ถึง 26 อาคารซันทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02 660 8000
แฟกซ์: 02 617 6747-8

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือ สามารถ อีเมล์มาได้ที่ ComplianceOfficer@tha.fujixerox.com ผู้ที่ให้ข้อมูลการกระทำความผิดจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการรักษาเป็นความลับ เจ้าหน้าที่กำกับนโยบายอาจมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลหาก มีเหตุจำเป็น ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเองก็ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กำกับนโยบายได้ตลอดเวลาเช่นกัน

 หรือติดต่อทาง Online Contact Form

คำถามทั่วไป

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม

ติดต่อ

General Enquiries
โทร: 02 660 8000
แฟกซ์: 02 617 6747-8

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือติดต่อทาง Online Contact Form

คำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน สามารถติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อที่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทร: 02 660 8000 ต่อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Collection Hotline: 02 660 8181
แฟกซ์: 02 617 6751
อีเมล: fxthcls@tha.fujixerox.com

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

สามารถดูวิธีการชำระเงินที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่านได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับลูกค้าบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คลิกที่นี่
สำหรับลูกค้าบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คลิกที่นี่