ติดต่อบริษัท

เสียงของลูกค้า

“เสียงของลูกค้า” คือ การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือผลตอบรับจากลูกค้าต่อองค์กร ในเรื่องต่างๆทั้งภายในและภายนอก องค์กรจะได้นำผลที่ได้ต่างๆเหล่านี้ ไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณภาพ ของการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น
ติดต่อ

หน่วยงาน Voice of Customer
โทร: 02 660 8400
แฟกซ์: 02 617 6747-8

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อเสียงของลูกค้า