privacy policy

Cookies Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านคลิก “ยินยอม” และใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

        1.1 คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราเซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

2.0 คำแถลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล

กำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

2.1 การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้อย่างน้อยที่เราใช้ ประกอบด้วย

 •  คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง(Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 •  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

 โปรดทราบว่าคุกกี้ที่มีการใช้งานบางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตาราง

 

3.0 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตาราง

 

ชื่อคุกกี้

ชื่อบุคคลที่สาม

ประเภท

วัตถุประสงค์

หมายเหตุ

__atuvc

addthis.com

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปยัง Social Media ที่ผู้ใช้งานต้องการได้

 

mus

addthis.com

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ใช้เพื่อให้ผู้เช้าใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปที่ Social Media ตามต้องการ

 

na_id

addthis.com

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ใช้เพื่อให้ผู้เช้าใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปที่ Social Media ตามต้องการ

 

ouid

addthis.com

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

ใช้ในการอัพเดตการเก็บจำนวนครั้งที่ผู้เช้าใช้งานแชร์เนื้อหาไปยังหน้า Social Media

 

ssc

addthis.com

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ใช้เพื่อให้ผู้เช้าใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปที่ Social Media ตามต้องการ

 

uvc

addthis.com

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

ใช้ในการเก็บข้อมูลความถี่ของการแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์ไปที่ Social Media ของผู้ใช้งาน

 

_gcl_au

Google AdSense

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ใช้สำหรับการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาบนเว็บไซต์ในขณะที่ใช้บริการ

 

_gat_UA-58354124-17

Google Analytics

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

ใช้ในการระบุเลขแบบเฉพาะเจาะจงของผู้เข้าใช้งานหรือเว็บไซต์ และจำกัดปริมาณการเก็บข้อมูลของ Google ในช่วงที่มีผู้ใช้งานเว็บไซต์จำนวนมาก

 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKI

Sitecore Engagement Analytic

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

ใช้ในการระบุผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละคน เมื่อมีการกลับมาใช้งานบนเว็บไซต์อีกครั้ง

 

uid

Turn.com

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ (เช่น จำนวนครั้งของการเข้าชม, เวลาเฉลี่ยของการเข้าใช้งาน

 

__atuvs

 

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ใช้เพื่อให้ผู้เช้าใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปที่ Social Media ตามต้องการ

 

_atssc

 

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ใช้เพื่อให้ผู้เช้าใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปที่ Social Media (Facebook) ตามต้องการ

 

_ga

 

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

ใช้สำหรับการสร้าง user id เฉพาะให้กับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์

 

_gid

 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

ใช้ในการดึงข้อมูลสถิติ พฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์

 

ASP.NET_SessionId

 

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ใช้สำหรับการรักษา SessionID ของผู้ใช้งาน

 

loc

 

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

ในการระบุตำแหน่งการใช้งานของผู้ใช้เมื่อมีการแชร์ข้อมูล

 

 

4.0 วิธีการจัดการคุกกี้

 • สามารถลบคุกกี้ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของคุณได้โดยการล้างประวัติการเข้าชมของเบราว์เซอร์ ซึ่งการดำเนินการนี้จะลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเคยเยี่ยมชม
 • สามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณได้ แต่ผู้ใช้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างด้วยตนเองทุกครั้งเมีอมีการเยี่ยมชมไซต์หรือเพจ และอาจทำให้การให้บริการ รวมถึงฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจทำงานไม่สมบูรณ์ทั้งหมด