aw image log banner

ApeosWare Image Log Management

Improve data security. Trace information leakage. Streamline office operations.

คุณลักษณะ

ข้อดีโดยทั่วไป

การใช้เครื่องมัลติฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์อื่นในการจัดเก็บภาพเอกสาร

คุณสมบัติเด่น

เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล ติดตามการรั่วไหลของข้อมูล เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน

แม้การตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารเพิ่มสูงขึ้น แต่เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลยังคงเกิดขึ้นบ่อยอย่างน่าตกใจ ApeosWare Image Log Management เข้ามาจัดการกับปัญหานี้ ช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทมีความปลอดภัยโดยติดตามทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารและการทำงานต่างๆ เช่น ทำสำเนา พิมพ์ สแกน และรับส่งแฟกซ์ สามารถบันทึกพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมทั้งประเภทของเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ได้

ระบบที่ครบครันนี้ ช่วยให้การจัดการเอกสาร การตรวจสอบ และการจัดวางภาพเอกสารสำหรับการจัดเก็บแบบถาวรให้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการลดการรั่วไหลของเอกสารซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจได้ นอกจากนี้ ระบบยังมีความจุในการจัดเก็บเอกสารที่มากเพียงพอที่จะช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติม สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้มากขึ้น

ApeosWare Image Log Management ป้องกัน และติดตามการรั่วไหลของข้อมูล

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

เอกสารใดๆ ที่มีการทำสำเนา พิมพ์ สแกน หรือรับ / ส่งแฟกซ์ จะถูกจัดเก็บ เป็นภาพควบคู่กับข้อมูลอุปกรณ์และรายละเอียดกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการจัดการเอกสารที่เกิดขึ้นทั้งโดย แบบผู้ใช้รายบุคคลและแบบรายกลุ่ม จะเพิ่มระดับป้องกันการใช้งานและการ รั่วไหลของข้อมูลที่ดีขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่านบัตร IC card และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถติดตามการใช้งาน ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย

ติดตามการรั่วไหลของข้อมูล

หากเอกสารที่เป็นความลับของหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล ลับอื่นๆ รั่วไหล คุณสามารถค้นหาฝ่ายที่รับผิดชอบ โดยค้นหาในบันทึก การใช้งานและเนื้อหาของเอกสารทีได้มาจากการ OCR*1 อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการติดตามที่รวดเร็วและเป็นขั้นเป็นตอน แสดงให้เห็นว่าเกิดการ รั่วไหลอย่างไร และเมื่อใด

 • การรั่วไหลของข้อมูล 
  ค้นหาว่าเป็นใคร อะไร เมือไหร่ ที่ไหน

ตรวจสอบการบันทึกภาพและระบบแจ้งเตือน*1

ในการตรวจสอบการจัดการเอกสาร คุณเพียงแค่กำหนดเกณฑ์การ ค้นหา หรือคีย์เวิร์ดให้้ ApeosWare Image Log Management จะทำการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างรายงาน รายงานจะส่งถึงผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความ สำคัญ รายงานท้ังหมดจะถูกบันทึกเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคตและอาจ จัดหมวดหมู่ตามผู้ใช้หรือกลุ่ม กำหนดระดับความสำคัญและแสดงผลตามปี หรือเดือนได้เช่นกัน วิธีนี้ช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลของ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและ อุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันได้มาก

 • *1Professional Edition เท่าน้ัน ต้องมีสิทธิ์การใช้งานของ ApeosWare Image Log Management 1.0 Professional OCR
 • การนำเอกสารที่เก็บถาวรมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน
 • การจัดเก็บและเรียกดูเอกสาร

  การจัดเก็บเอกสารที่ดำเนินการโดยพนักงาน บางครั้งอาจดูยุ่งยาก ซับซ้อน ให้ ApeosWare Image Log Management ช่วยจัดเก็บเอกสารจำนวนมากแบบถาวรให้เป็นระเบียบ สามารถเรียกใช้เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

  การติดตามการปฏิบัติงานในการจัดการเอกสาร

  หากคุณส่งหรือรับรายการสั่งซื้อผ่านแฟกซ์ ApeosWare Image Log Management สามารถบันทึกรายการดำเนินงานของแฟกซ์ได้ ติดตามว่าใครสั่งซื้ออะไรและเมื่อไรได้อย่างง่ายดายทั้งในแบบข้อความ มาตรฐานและภาพที่จัดเก็บถาวร

สเปกและฟังก์ชั่น

ApeosWare Image Log Management Supported Models

File Size:
79.31 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

ApeosWare Image Log Management

ติดต่อทีมขายของเรา

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้โดยง่าย ด้วยระบบเครือข่ายของตัวแทนที่กว้างขวางของเรา สามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

infrastructure