Cloud On-Demand Print

Making printing at your destination faster, easier

คุณลักษณะ

Cloud On-Demand Print คือ?

สามารถพิมพ์เอกสารจากเครื่อง MFD ที่จุดหมายปลายทางได้ ด้วยบริการของระบบคลาวด์

ตัวอย่างการนำไปใช้

 • ที่สาขาอื่นของบริษัท
 • ในโปรเจคระหว่างบริษัท
 • สั่งพิมพ์ได้แม้ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย network กลุ่มเดียวกัน
 • พิมพ์รูปถ่ายจากอุปกรณ์มือถือ

คุณสมบัติเด่น

สามารถพิมพ์เอกสารจากเครื่อง MFD ที่จุดหมายปลายทางได้ ด้วยบริการของระบบคลาวด์

พิมพ์เอกสารที่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

อยากพิมพ์งานแต่ "หน่วยความจำ USB ที่พกพาไปอาจสูญหาย" "การติดตั้งพริ้นไดร์ฟเวอร์เฉพาะในเครื่อง PC เป็นเรื่องยุ่งยาก" ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย Cloud On-Demand Print

เพียงใช้เครื่อง PC หรืออุปกรณ์มือถือเก็บบันทึกเอกสารลงใน Cloud Server บนระบบเครือข่าย คุณก็สามารถผลิตเอกสารจากเครื่อง MFD ที่จุดหมายปลายทางได้ตามต้องการ โดยใช้ ID และพาสเวอร์ด

สามารถพิมพ์เอกสารสำคัญได้ง่ายและปลอดภัย โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องข้อมูลสูญหาย หรือการใช้ไดร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ

 1. เก็บบันทึกข้อมูลได้ง่าย ด้วยเครื่อง PC หรืออุปกรณ์มือถือ
  อัพโหลดเอกสารที่ต้องการพิมพ์จาก PC สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้าสู่ Cloud Server โดยผ่านอินเทอร์เน็ต
 2. พิมพ์เอกสารที่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย
  เพียงล็อกอินเข้าสู่ Cloud Server ด้วย ID และพาสเวอร์ด จากนั้นพิมพ์เอกสารที่เก็บบันทึกไว้จากเครื่อง MFD ที่รองรับ Cloud On-Demand Print

คุณสมบัติโดยรวม

อัพโหลดเอกสารจากอุปกรณ์มือถือต่างๆ ของลูกค้าได้

กรณีของเครื่อง PC ที่ใช้ Microsoft® Windows® คุณสามารถอัพโหลดเอกสารได้จากเว็บเบราว์เซอร์หรือเครื่องมือเฉพาะทาง ส่วน iOS / AndroidTM จะใช้ App. เฉพาะ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งพริ้นไดร์ฟเวอร์หรือกำหนดค่าใดๆ เพิ่มเติม

รองรับการใช้งานทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สามารถลงทะเบียนเครื่อง MFD ที่รองรับ Cloud On-Demand Print เพื่อผลิตเอกสารได้สูงถึง 1000 เครื่อง รวมทั้งลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ถึง 1000 คนโดยแบ่งแยกออกเป็นสำนักงานและแผนกได้

ฟังก์ชั่น "Guest (ผู้ใช้งานร่วมกัน)"ทำให้สามารถใช้งานร่วมกันหลายคนได้

ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนใน Cloud On-Demand Print สามารถอัพโหลดและพิมพ์เอกสารได้ โดยเข้าไปใน URL ที่ผู้ดูแลระบบแจ้งให้ทราบ โดยใช้ฟังก์ชั่น "Guest (ผู้ใช้งานร่วมกัน)"

เชื่อมโยงกับ "Box" ของบริการคลาวด์

สามารถถ่ายโอนเอกสารที่เก็บบันทึกไว้ใน "Box" ได้โดยตรง จาก "Box" Web UI ไปยัง Cloud On-Demand Print ทำให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานหรือสถานที่ดำเนินธุรกิจอื่นๆ

ลดต้นทุนและภาระในการดูแลรักษาอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี

Cloud On-Demand Print เป็นบริการในระบบคลาวด์ที่สามารถชำระค่าบริการเป็นรายเดือน รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการติดตั้งและควบคุม เนื่องจากไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้ควบคุมระบบหรือเซิร์ฟเวอร์

มาตรการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ

 • เข้ารหัสด้วย SSL เวลาส่งข้อมูลเพื่ออัพโหลด/พิมพ์เอกสาร
 • เอกสารที่อัพโหลดไว้จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่ว่าจะถูกนำมาพิมพ์หรือไม่
 • จำกัดการเข้าถึง Cloud Server ด้วย ID ของผู้ใช้และพาสเวอร์ด
 • สามารถอัพโหลดเอกสารโดยกำหนดพาสเวอร์ดไปที่เอกสารได้
 • สามารถตรวจสอบการใช้เอกสารได้จากบันทึกผลการใช้งานเครื่อง

ที่สาขาอื่นของบริษัท

พิมพ์เอกสารเมื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ โดยเก็บบันทึกเอกสารไว้ล่วงหน้า

[ก่อนใช้]

 • มีภาระต้องนำเอกสารที่พิมพ์ออกมา พกติดตัวไปด้วย
 • ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แม้จะรู้ว่ามีสิ่งจำเป็นที่จะต้องแก้ไข
 • ยุ่งยากที่จะต้องขอให้สำนักงานปลายทางช่วยพิมพ์เอกสารจาก USB ให้

[ภายหลัง]

 • สามารถพิมพ์เอกสารจากเครื่อง MFDได้ทันที เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ไม่จำเป็นต้องพิมพ์โดยใช้หน่วยความจำ USB
 • สามารถพิมพ์เอกสารในปริมาณมากที่จุดหมายทางได้ โดยกำหนดให้เป็น "เอกสารที่ใช้ร่วมกัน"
 • ในระหว่างเดินทาง หากเก็บบันทึกเอกสารที่แก้ไขลงใน Cloud Server ก็จะสามารถพิมพ์เอกสารล่าสุดฉบับนั้นได้

ในโปรเจคระหว่างบริษัท

สามารถกำหนดให้สมาชิกใช้งานเครื่องเพื่อผลิตเอกสารร่วมกันได้

[ก่อนใช้]

ไม่สามารถพิมพ์เอกสารสำคัญ หรือเอกสารที่แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วภายหลังการประชุมได้ทันที เนื่องจากไม่มี LAN ของบริษัทอื่นที่ใช้ร่วมกันได้

[ภายหลัง]

 • ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องอาศัย LAN ของบริษัทอื่น สร้างสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
 • กำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานได้อย่างเหมาะสม ใช้เอกสารร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

สั่งพิมพ์ได้แม้ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย network กลุ่มเดียวกัน

 • แม้จะไม่มีสาย LAN แต่คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • หากกำหนดให้ใช้เครื่อง MFD ในการผลิตเอกสาร คุณสามารถสั่งพิมพ์งานจาก PC หรืออุปกรณ์มือถือได้ แม้ satellite office หรือบริษัทสาขาจะเพิ่มมากขึ้น

พิมพ์รูปถ่ายจากอุปกรณ์มือถือพิมพ์รูปถ่ายจากอุปกรณ์มือถือ

สามารถอัพโหลดรูปถ่ายจากสมาร์ทโฟนเข้าสู่ Cloud Server เช่น ภาพไวท์บอร์ดภายหลังการประชุม แล้วพิมพ์งานจากเครื่อง MFD ที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายดาย

สเปกและฟังก์ชั่น

Cloud On-Demand Print_TH

File Size:
763.53 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

We make it easy for you to purchase products, supplies and services from us. Our extensive network of representatives can help you choose the right solutions for your business needs.