Device Log Service

Device Log Service

Tally device usage on a user or device basis

ภาพรวม

Device Log Service คือบริการที่ช่วยให้คุณทราบสถานภาพและบันทึกผลการใช้งานเครื่องโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้สีแยกผลรวมของการใช้งานเครื่องในรูปของตารางหรือกราฟ รวมทั้งพิมพ์ออกมาได้ สามารถเลือกเครื่องมัลติฟังก์ชั่นหรือ ID ผู้ใช้ที่ต้องการเพื่อบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แต่ละบุคคลหรือแต่ละแผนกได้

คุณสมบัติเด่น

คุณจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

นำมาใช้งานได้สะดวก : ไม่ต้องเสียเวลาหรือใช้อุปกรณ์ใดโดยเฉพาะ สามารถสร้างวงจร PDCA เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย

เพื่อใช้บริการนี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่เปิดใชบ้ ริการ EP-BB*1 กับเครื่อง PC ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องใช้เซอร์ฟเวอร์เฉพาะ บริการนี้ช่วยลดค่า TCO ให้กับสำนักงานของคุณได้เป็นอย่างดี

มองเห็นวิธีประหยัดค่า ใช้จ่าย

"สามารถดู" ผลการใช้งานในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิได้ ช่วยส่งเสริมความตระหนักในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท

ควบคุมได้อย่างละเอียด

สามารถรวมผลการใช้งานของแต่ละเครื่องหรือผู้ใช้แต่ละบุคคลได้ สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องได้อย่างละเอียด

ติดตั้ง เครื่องอย่างเหมาะสม

เมื่อทราบปริมาณการใช้ของแต่ละแผนก ทำให้สามารถรวมจำนวนเครื่องและจัดสรรจำนวนที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

  • *1บริการควบคุมเครื่อง MFD ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์นำเสนอ

หน้าจอที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

แสดงรายการที่ใช้งานโดยรวมบนหน้าจอแรก

เมื่อล็อกอินเข้าไป จะมองเห็นหน้าจอโดยรวมที่แสดงรายชื่อของเครื่องที่ใช้และสถานภาพของการใช้งานในเดือนนั้น แถบเครื่องมือบนหน้าจอแรกจะช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานของแต่ละฟังก์ชั่น


หน้าจอแรก

ผลรวมของสภาพการใช้งาน สามารถเก็บบันทึกรูปแบบผลการใช้งานได้

สามารถรวมผลการใช้งานของแต่ละเครื่องและของผู้ใช้ รวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลนั้นได้ สามารถกำหนดตัวอุปกรณ์หรือวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการโดยละเอียด รวมทั้งดูผลการใช้งานจากกราฟได้ ภายหลังกำหนดเงื่อนไขของ "รูปแบบการใช้งาน" แล้ว เงื่อนไขนั้นจะถูกบันทึกและมีผลบังคับใช้ในครั้งต่อไป หากกำหนดราคาต่อหน่วยของเอกสารสีกับเอกสารขาวดำต่างกัน สามารถแสดงผลการใช้ในรูปแบบของกราฟได้

[ประเภทของกราฟ]
  • กราฟวงกลม
  • กราฟแท่ง
  • กราฟแบบเส้น
  • กราฟพื้นที่


ตัวอย่างผลการใช้โดยรวมของแต่ละแผนก

ตรวจสอบผลการใช้งานเครื่อง*1

สามารถแสดงผลการใช้งานของเดือนนี้บนหน้าจอควบคุม รวมทั้งยังส่งข้อความไปถึงผู้ใช้งานได้ เช่น แนะนำให้พิมพ์งานแบบ 2 ด้าน/2 UP

การควบคุมเครื่อง

Device Log Service จะแสดงรายละเอียดของเครื่องที่ใช้งาน คุณสามารถกำหนดให้แสดงผลการใช้งานออกมาเป็นแถวยาวหรือแสดงรายละเอียดได้


หน้าจอแสดงรายละเอียด

การบริหารควบคุมผู้ใช้งาน

สามารถบันทึกรายชื่อผู้ใช้ได้สูงถึง 2,000 คน สามารถเพิ่มและอัพเดทข้อมูลผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สามารถนำข้อมูลผู้ใช้ออกมาและเก็บบันทึกในรูปแบบ CSV ได้


หน้าจอควบคุมผู้ใช้งาน

*1จำเป็นต้องติดตั้ง Device Link Tool

Device Log Service ทำงานอย่างไร

Job Log Analyzer

Job Log Analyzer ทำหน้าที่บันทึกผลการใช้งานลงใน Device Log Service แล้วสร้างรายงานของแต่ละบุคคล รวมทั้งกราฟที่แสดงรายละเอียดมากขึ้น

หน้าจอJob Log Analyzer

  • หมายเหตุสามารถดาวน์โหลด Job Log Analyzer ได้จาก Device Log Service Help

สเปกและฟังก์ชั่น

Device Log Service_TH

File Size:
1.37 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

Device Log Service

ติดต่อทีมขายของเรา

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้โดยง่าย ด้วยระบบเครือข่ายของตัวแทนที่กว้างขวางของเรา สามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

Device Log Service