index_main

DocuWorks 9

โปรแกรมจัดเก็บ & ค้นหาเอกสารดิจิตอล สำหรับคนไทยเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารที่ดียิ่งขึ้น

ข้อดี

DocuWorks 9 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภารกิจในชีวิตประจำวัน
ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่รับเอกสาร สร้าง นำเสนอและเก็บบันทึกดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้งานข้อมูลต่างๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่น

ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่รับเอกสาร สร้าง นำเสนอและเก็บบันทึกดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้งานข้อมูลต่างๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทำให้การรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเอกสารและการเชื่อมโยงกับทีมงานดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น "DocuWorks 9" ใหม่ที่วิวัฒนาการมากขึ้นกว่าเดิม
รวบรวมและปรับแต่งข้อมูลสำคัญของคุณได้อย่างราบรื่น
"พื้นที่ทำงาน" คือโต๊ะเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคุณที่ใช้งานได้ทุกที่ สามารถรวบรวมเอกสารสำคัญจากคลาวด์และได้อย่างราบรื่น และเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์มือถือเพื่อให้คุณสามารถทำงานต่อเนื่องที่จุดหมายปลายทางหรือที่บ้านได้

แก้ไขเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่
"กล่องดินสอ" ที่คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยได้ทันที
หากลงทะเบียนข้อมูลกำกับ เช่น แผ่นจดบันทึก มาร์กเกอร์เอาไว้ เวลาแก้ไขข้อมูลจะปรากฏหน้าจอป็อปอัพขึ้นมาอยู่ใกล้กับเมาส์ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ทันที

แชร์ลำดับขั้นตอนการควบคุม แล้วเชื่่อมโยงการทำงานด้วยกันเป็นทีม
"แถบเครื่องมือทำงาน" ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ สร้างหลายแท๊ปและตั้งค่าร่วมกัน ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในทีม

features_01-714x530-th 

1. รับส่งเอกสาร

 • รับคำสั่งซื้อ
  เปิด DocuWorks แล้วตรวจสอบดู DocuWorks tray สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินราคาได้ทันที โดยไม่มองข้ามแฟกซ์ใบสั่งซื้อที่ส่งเข้ามา
  ส่งเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับต่อไปที่ DocuWorks โดยตรง ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [รับส่งเอกสาร])
 • คำร้องขอประเมินราคา
  ร้องขอการประเมินราคาโดยแนบเอกสารอ้างอิง DocuWorks สามารถรวมเอกสารในรูปแบบที่แตกต่างกันให้เป็นหนึ่งเดียวและส่งเอกสารโดยติดแผ่นจดบันทึกได้
  รวมและบริหารจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์และเอกสารกระดาษให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ([จัดการเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันได้] >> [DocuWorks Desk])
  ส่งแฟกซ์โดยตรงจาก DocuWorks ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [รับส่งเอกสาร])
  บริหารร่วมกับไฟล์ PDF ได้อย่างราบรื่น ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [รับส่งเอกสาร])

2. รวบรวมและปรับแต่งเอกสาร

 • รวบรวมข้อมูล
  สามารถรวบรวมข้อมูลได้ง่าย เพียงลากและปล่อยวางเอกสารลงใน "พื้นที่ทำงาน" ซึ่งเป็นโต๊ะทำงานสำหรับคุณซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่
  พื้นที่ทำงาน ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [รวบรวมและปรับแต่งเอกสาร])
 • สร้างใบนำเสนอ
  สร้างใบนำเสนอบนพื้นที่ทำงานจากข้อมูลที่รวบรวมมา "กล่องดินสอ" ช่วยทำให้งานคืบหน้าไปได้มากยิ่งขึ้น
  กล่องดินสอ ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [รวบรวมและปรับแต่งเอกสาร])

3. ทำให้มองเห็นการทำงานและอนุมัติ

 • แบ่งความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
  ให้สมาชิกในทีมช่วยดำเนินการ "แถบเครื่องมือทำงาน" คือแถบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถใช้แสดงคำสั่งให้สมาชิกแต่ละคนดำเนินการได้
  แถบเครื่องมือทำงาน ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [ทำให้มองเห็นงานและอนุมัติ])
 • ขออนุมัติกับหัวหน้า
  ส่งใบนำเสนอที่สร้างขึ้นหรือใบประเมินราคาที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้าให้กับหัวหน้า หัวหน้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหาไปจนถึงการอนุมัติ
  ตราประทับ ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [ทำให้มองเห็นงานและอนุมัติ])
  การลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ง่ายและวางใจได้ ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [ทำให้มองเห็นงานและอนุมัติ])

4. ใช้งานนอกสถานที่

 • นำเสนอที่สำนักงานของลูกค้า
  สามารถเรียกเอกสารที่หัวหน้าอนุมัติจากแท็บเล็ตภายนอกสำนักงานมาใช้อธิบายได้
  เชื่อมโยงการทำงานกับอุปกรณ์มือถือ ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [ใช้งานนอกสถานที่])
  เชื่อมโยงการทำงานกับ Cloud Server ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [ใช้งานนอกสถานที่])

5. ตรวจสอบและเก็บบันทึก

 • แก้ไขเอกสาร
  แก้ไขตำแหน่งที่ลูกค้าชี้แนะภายหลังกลับมาถึงสำนักงาน คุณสามารถ ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารได้โดยเปรียบเทียบเอกสารก่อนและหลังแก้ไข บนหน้าจอ PC โดยใช้ DocuWorks
  เปลี่ยนหน้าจอให้เข้ากับวัตถุประสงค์การใช้งาน ([จัดการเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันได้] >> [DocuWorks Viewer])
  เชื่อมโยงกับ Viewer ทำให้ตรวจสอบเอกสารได้ง่าย ([จัดการเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันได้] >> [DocuWorks Viewer])
 • เก็บบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน
  หากกำหนดคุณลักษณะของเอกสารไว้ในเวลาที่เก็บบันทึก จะทำให้ค้นหาและเรียกใช้งานใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลภายในบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
  กำหนดคุณลักษณะของเอกสาร DocuWorks, PDF และค้นหา ([ขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย] >> [ตรวจสอบ/จัดเก็บ])

"พื้นที่ทำงาน" โต๊ะเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ทุกที่
DocuWorks ใช้งานได้ง่าย มี "พื้นที่ทำงาน" ซึ่งเป็นโต๊ะเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคุณ สามารถรวมเอกสารจากแหล่งต่างๆ เข้ามาอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อให้คุณทุ่มเทกับการทำงานได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับคลาวด์*1 ทำให้คุณสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องภายนอกสำนักงานหรือที่บ้านได้

features_02-520x180-th 
*1เชื่อมโยงการทำงานกับอุปกรณ์มือถือ

"แถบเครื่องมือทำงาน" ใช้แบ่งหน้าที่การทำงาน
"แถบเครื่องมือทำงาน" รวมฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยมาจัดวางตำแหน่งเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที คุณสามารถตรวจสอบการเรียงไอคอนตามลำดับขั้นตอนทำงาน, ตั้งค่าแถบคำสั่งใหม่,กำหนดวิธีดำเนินงานและขั้นตอนไว้ล่วงหน้า เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคนได้

features_03-714x200-th 
"เชื่อมโยงการทำงานกับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น" ทำให้ภาระกิจพื้นฐานเกี่ยวกับการสแกนและรับส่งแฟกซ์ดำเนินไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
เชื่อมโยงการทำงานกับแอพพลิเคชั่นในเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ ทำให้สามารถแปลงเอกสารจากขั้นตอนการสแกนและแฟกซ์ที่ได้รับให้เป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งแบ่งประเภทได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

features_26-714x300-th 
เชื่อมโยงกับการ "ชุดสแกนและจัดส่งอย่างง่าย*1 "
เพียงแค่เลือกชื่องาน, ประเภทของเอกสาร คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์/คุณลักษณะ, แปลงไฟล์, จัดการไฟล์ภาพตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งแบ่งเอกสารตามประเภทหรือวันที่โดยอัตโนมัติได้ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนแบบดั้งเดิม

เชื่อมโยงการทำงานกับ "ส่งแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ์*1 "
เรียงลำดับเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับจากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นโดยอัตโนมัติ แบ่งประเภทตามหมายเลขแฟกซ์, วันที่ได้รับ ตั้งชื่อไฟล์แล้วแปลงเป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถควบคุมแฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการ เช่น ให้สอดคล้องกับฟังก์ชั่น schedule

*1มีค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

DocuWorks คือซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ประกอบด้วยโต๊ะทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DocuWorks Desk) ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอ PC และเครื่องมือสำหรับเปิดอ่าน/แก้ไขเอกสาที่เรียงกันอยู่บนนั้น (DocuWorks Viewer)

DocuWorks Desk
DocuWorks ทำให้เป็น "โต๊ะทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์" ที่ใช้งานง่าย

สามารถแสดงภาพโต๊ะทำงานบนหน้าจอ PC, ตรวจสอบหน้าปกและควบคุมได้สะดวก เป็น "โต๊ะทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์" ที่ใช้งานง่าย.

features_04-714x300-th

 1. โฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บ
 2. พื้นที่ทำงาน
 3. ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 4. เอกสารขนาดใหญ่ (A2)
 5. แฟ้ม
 6. โฟลเดอร์ใส
 7. ซอง
 8. เอกสารที่มีรหัสป้องกัน
 9. เอกสารสแกน
 10. แถบเครื่องมือทำงาน

แสดง "โต๊ะทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์" บนหน้าจอ PC
DocuWorks Desk แสดงภาพเอกสาร DocuWorks ที่เรียงกันเหมือนเอกสารกระดาษบนโต๊ะทำงาน โดยที่คุณสามารถแก้ไขแต่ละไฟล์ได้ เช่น รวมเข้าด้วยกันหรือแยกออกจากกัน

แบ่งปันเอกสารร่วมกันผ่านลิงก์โฟลเดอร์
คุณสามารถกำหนดลิงก์ที่จะเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์ในระบบเครือข่ายได้ในลิงก์โฟลเดอร์ รวมทั้งค้นหา ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารที่ใช้งานร่วมกันจาก DocuWorks Desk ได้

รวมและบริหารจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์และเอกสารกระดาษให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
สามารถบริหารเอกสารได้เป็นหนึ่งเดียวกัน หากแปลงเอกสารแบบรอิเลกทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือเอกสารสแกนให้เป็น DocuWorks

features_05-420x200-th

รวมเอกสารที่แตกต่างกันและบริหารได้พร้อมกัน
คุณสามารถรวมเอกสารในสำนักงานและบริหารจัดการพร้อมกันได้โดยเพิ่ม "โฟลเดอร์ใส"และ "ซอง"ลงในเอกสาร DocuWorks หรือเอกสาร PDF นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมเอกสาร DocuWorks หลายฉบับเข้าด้วยกันโดยแยกแต่ละฉบับได้โดยใช้ "แฟ้ม"

แบ่งหน้าจอทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
แสดงหน้าจอบน DocuWorks Desk โดยแบ่งแยกมุมมองออกเป็นส่วนบนกับส่วนล่าง เช่น แบ่งแยกแหล่งเก็บข้อมูลกับพื้นที่ทำงานเพื่อย้ายหรือเก็บเอกสารได้ง่าย

features_06-540x440-th

DocuWorks Viewer
เสมือนทำงานกับกระดาษแต่จริงๆ แล้วคือ ทำงานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย DocuWorks
สามารถแก้ไขเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกับเป็นเอกสารกระดาษ

features_07-714x330-th

 1. แถบเครื่องมือ
 2. มุมมองข้อมูล
 3. ลูกศร
 4. ข้อความ
 5. ตราประทับ
 6. มาร์กเกอร์ข้อความ
 7. กล่องดินสอ
 8. แผ่นจดบันทึก
 9. แถบแสดงสถานะ

เปิดดูและแก้ไขเอกสาร DocuWorks
สามารถใช้ DocuWorks Viewer เปิดดูเอกสาร DocuWorks ได้เหมือนกับดูเอกสารซึ่งถือในมือ และแก้ไขแต่ละหน้าได้ เช่น เพิ่มเติมหรือลบแผ่นจดบันทึกออก

สามารถหมุนทิศทางของเอกสารซึ่งมีแผ่นจดบันทึกอยู่
สามารถหมุนทิศทางแล้วเก็บบันทึก หรือแสดงเอกสารซึ่งมีแผ่นจดบันทึกกำกับอยู่ได้ เช่น ข้อมูลกำกับ ข้อความ มาร์กเกอร์

เปลี่ยนหน้าจอให้เข้ากับวัตถุประสงค์การใช้งาน
นอกจากแสดงเอกสารตามปกติแล้ว ยังแสดง "หน้าเอกสารแบบต่อเนื่อง" และเลื่อนหน้าจอขึ้นลงเพื่อตรวจดู หรือแสดง "มุมมองเอกสารแยก" เพื่อเปิดดูแต่ละหน้าในไฟล์เดียวกันได้

features_08-714x250-th

เชื่อมโยงกับ Viewer ทำให้ตรวจสอบเอกสารได้ง่าย
ควบคุมเอกสาร DocuWorks 2 ฉบับได้พร้อมกัน เลื่อนหน้าจอเอกสารด้านซ้ายขวาพร้อมกัน ทำให้ตรวจสอบส่วนที่แก้ไขได้โดยง่าย


features_09-650x380-th

"การควบคุมเอกสาร" ก้าวไปสู่ "Business Portal"
DocuWorks มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิธีการทำงานต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

รับส่งเอกสาร
features_10-714x250-th

ส่งเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับต่อไปที่ DocuWorks โดยตรง
ส่งแฟกซ์ที่ได้รับหรือเอกสารกระดาษที่สแกนด้วยเครื่องมัลติฟังก์ชั่น*1 ของฟูจิ ซีร็อกซ์ต่อไปยัง DocuWorks บนที่นั่งของคุณโดยอัตโนมัติ หากใช้ร่วมกับ "DocuWorks Tray 2*2 " ที่รับส่งเอกสารได้เหมือนเอกสารกระดาษบนถาด จะสามารถมองเห็นการรับเอกสารได้

 • DocuWorks Tray 2
  มองเห็นเอกสารบนเครื่อง PC เหมือนรับส่งเอกสารกระดาษบนถาด แจ้งเตือนเอกสารใหม่ที่เข้ามาด้วยไอคอนหรือหน้าจอป๊อปอัพ ทำให้ไม่มองข้าม

  features_11-510x160-th

ส่งแฟกซ์โดยตรงจาก DocuWorks
สามารถส่งแฟกซ์ได้โดยตรงจาก DocuWorks Desk จึงช่วยลดปริมาณการพิมพ์เอกสารแฟกซ์ที่ได้รับเพื่อส่งต่อ และช่วยลดภาระการเดินทางไปพิมพ์จากเครื่องมัลติฟังก์ชั่น


features_12-714x340-th

บริหารร่วมกับไฟล์ PDF ได้อย่างราบรื่น

 

features_13

 1. แปลงจาก PDF เป็นเอกสาร DocuWorks*3 
  เพียงลากและปล่อยวางก็แปลงเป็นเอกสาร DocuWorks ได้อย่างง่ายดาย
 2. สามารถดูภาพตัวอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ PDF
 3. "รวมเข้าด้วยกัน" "แยกออกจากกัน" "หมุน" ไฟล์ PDF ได้*3 
  สามารถหมุนเอกสาร รวมเข้าด้วยกันและสับเปลี่ยนหน้าในรูปแบบไฟล์ PDF ได้
 4. สร้างรูปแบบไฟล์ PDF ได้สอดคล้องกับการใช้งาน
  สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น PDF ที่ล็อกด้วยพาสเวิร์ด, PDF ที่ใส่ลายน้ำ เป็นต้น
 • *1เครื่องมัลติฟังก์ชั่นซึ่งมี Device Folder ตั้งแต่รุ่น ApeosPort-III / DocuCentre-III ซีรี่ส์ขึ้นไป
  *2
  ซอฟต์แวร์ที่แยกจำหน่าย
  *3
  ไฟล์ PDF ที่ไม่สามารถแปลงเป็นเอกสาร DocuWorks หรือเปิดดูได้ เช่น PDF ที่มีรหัสป้องกัน

รวบรวมและปรับแต่งเอกสาร
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่ทำงานคือฟังก์ชั่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนโต๊ะทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้ทุกที่ DocuWorks ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้มากมายในเรื่องการรวบรวมและจัดเรียงเอกสาร การเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์และการแบ่งปันข้อมูลกับภายนอก
features_15-480x340-th

features_14-714x200-th

 • รวบรวมเอกสาร
  นอกจาก User Folder, Link Folder แล้วยังสามารถคัดลอกเอกสารจาก Windows® Explorer ลงในพื้นที่งานได้ง่าย
 • แก้ไขเอกสาร
  สามารถแก้ไขเอกสารในพื้นที่งานโดยเปิด DocuWorks Desk ได้โดยตรง

features_16-290x215-th

 • เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน*1 
  สามารถเก็บบันทึกเอกสารทั้งหมดในพื้นที่ทำงานได้ เพียงแค่กดคลิกไอคอน
  features_17-200x164

 • เปิดดู/แก้ไขจากอุปกรณ์เครื่องอื่น
  สามารถเข้าถึงเอกสาร DocuWorks ในพื้นที่ทำงานจากอุปกรณ์เครื่องอื่นซึ่งเชื่อมต่อกับคลาวด์ได้
 • เก็บรักษา/จัดเรียง
  สามารถจัดเก็บเอกสารในพื้นที่ทำงาน ค้นหาเอกสารในแหล่งจัดเก็บก่อนรวบรวมเข้าด้วยกันได้

  features_18-290x210-th
 • เปิดแหล่งเก็บรักษาเอกสารเดิม

กล่องดินสอ
มี "กล่องดินสอ" ที่สามารถเรียกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยหรือฟังก์ชั่นที่ใช้งานล่าสุดได้ทันทีในระหว่างแก้ไขโดยจะมีหน้าจอป๊อปอัพปรากฏขึ้นใกล้กับเมาส์ กล่องดินสอจะไม่ทำให้งานหยุดกลางคันเพราะจะปิดลงโดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์ไปที่แถบเครื่องมือ

features_19-326x87

กล่องดินสอ

รองรับหลายภาษา
สามารถเลือกภาษาที่ใช้ได้ 7 ภาษา*2 ในเวลาติดตั้ง
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกภาษา OCR ได้อย่างอิสระจาก 10 ภาษา*3

 • *1ต้องทำสัญญา Working Folder เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน
 • *2ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม
 • *3ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษามาเลย์, ภาษาตากาล็อก

ทำให้มองเห็นงานและอนุมัติ
แถบเครื่องมือทำงาน
สามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือแล้วจัดวางตำแหน่งบนด้านล่างของหน้าจอ DocuWorks Desk ได้ สามารถลงทะเบียนขั้นตอนการทำงานหรือฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้
 
features_20-714x210-th

ตัวอย่างแถบเครื่องมือทำงาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพื้นฐาน
  ลงทะเบียนไอคอนตามขั้นตอนการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพื้นฐานไม่ให้เกิดความผิดพลาดด้วยการควบคุมลำดับของไอคอนที่เรียงกันในพื้นที่งาน*1
 • รับรู้ความคืบหน้าของการทำงาน
  สามารถรับรู้ความคืบหน้าของการทำงานได้ว่าดำเนินไปถึงไหน แม้จะทำหลายงานไปด้วยกัน เพราะมีร่องรอยที่มาร์คอยู่บนไอคอนทำงานครั้งสุดท้าย
 • แบ่งปันขั้นตอนการทำงานร่วมกัน
  สามารถนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่าแถบเครื่องมือทำงานได้ หากแชร์การตั้งค่าแถบเครื่องมือร่วมกันไว้ภายในทีม จะสามารถดำเนินขั้นตอนแบบเดียวกันได้แม้ว่าผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยน

ปรับแต่งแถบเครื่องมือทำงานได้อย่างอิสระ
เพียงลากไอคอนที่ต้องการลงในพื้นที่ทำงาน

features_21-th
 
ตราประทับ
สามารถประทับตราลงวันที่และลงทะเบียนตราประทับส่วนตัวนอกเหนือจากตราประทับมาตรฐานได้ เช่น "สำคัญ" "เร่งด่วน" "อนุมัติ" "เป็นความลับ" นอกจากนี้หากลงทะเบียนตราประทับในพื้นที่ทำงานไว้ล่วงหน้าเหมือนกับประทับตราบนตำแหน่งที่กำหนดไว้ จะสามารถประทับตราได้ง่าย เพียงแค่คลิกไอคอนบนพื้นที่ทำงาน

features_22-455x218-th 
รักษาความปลอดภัย
รองรับฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยโดยห้ามแก้ไข ห้ามพิมพ์ ปกป้องเอกสารโดยใช้พาสเวิร์ด

การลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ง่ายและวางใจได้
สามารถลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสาร DocuWorks ได้โดยใช้ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์*2 หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์*3 นอกจากตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ/วันที่แล้ว ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่อนั้นเป็นของผู้ลงนามจริงหรือไม่ ทั้งยังสามารถตรวจสอบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงจากลงชื่อแล้วมีหรือไม่

 • *1ลงทะเบียนแถบเมนูได้สูงสุด 20 แถบ
 • *2ฟังก์ชั่นการลงลายมือชื่อในเอกสาร DocuWorks โดยใช้ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่อนุมัติ
 • *3กรณีต้องการใช้ฟังก์ชั่นลงลายมือชื่อด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งาน จำเป็นต้องขอรับใบรับรองบุคคลจากหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ออกใบรับรอง

ใช้งานนอกสถานที่
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถใช้ DocuWorks ในสำนักงานเมื่อใดก็ได้จากอุปกรณ์มือถือหรือ PC เครื่องอื่น*1 รวมทั้งสามารถทำงานได้ทันทีภายนอกสำนักงานหรือที่บ้านโดยใช้ DocuWorks Desk
 
features_23-520x240-th 
เชื่อมโยงการทำงานกับอุปกรณ์มือถือ
นำเสนอแอพพลิเคชั่นที่สามารถเปิดดูและแก้ไขเอกสาร DocuWorks โดยใช้อุปกรณ์มือถือระบบ iOS, AndroidTM และอื่นๆ*2 ได้ สามารถทำงานต่อภายนอกสำนักงานหรือในระหว่างเดินทางโดยใช้ "แถบเครื่องมือทำงาน" "กล่องดินสอ" และอื่นๆ ในอุปกรณ์มือถือได้*1

เชื่อมโยงการทำงานกับ Cloud Server

 • เชื่อมโยงการทำงานกับ Working Folder*3 
  เชื่อมโยงการทำงานกับ "Working Folder" ซึ่งเป็นบริการคลาว์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ คุณสามารถอัพโหลด/ดาวน์โหลดเอกสารจาก DocuWorks Desk ได้ง่ายเพียงแค่ลากและปล่อยวาง
   
    features_24-520x120-th 

 • *1ต้องทำสัญญา Working Folder เพิ่มเติม
 • *2DocuWorks Viewer Light (AndroidTM/iOS)
 • *3บริการคลาวด์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ที่ใช้ระบบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

ตรวจสอบ/จัดเก็บ
กำหนดคุณลักษณะของเอกสาร DocuWorks, PDF และค้นหา
สามารถกำหนดคุณลักษณะของข้อมูล เช่น ชื่อคู่ค่า วันกำหนดส่งในเอกสาร DocuWorks และ PDF ทำให้คัดเลือกและค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้น

มุมมองคุณลักษณะ
หากใช้มุมมองคุณลักษณะ จะสามารถแสดงเอกสาร DocuWorks หรือ PDF ที่ระบุไว้ในพื้นที่ทำงานโดยคัดกรองจากไฟล์จำนวนมากได้*1

features_25-615x350-th 

 • เงื่อนไขของคุณลักษณะจะถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของแผนผัง
 • นำเอกสารที่มีคุณลักษณะร่วมกันออกมา แล้วเรียงหน้าบน DocuWorks Desk
 • สามารถกำหนดข้อมูลของคุณลักษณะและค้นหาในเอกสาร PDF ได้
 • *1คุณลักษณะที่กำหนดไว้ใน PDF ใช้ได้เฉพาะข้อความเท่านั้น
 

วิธีซื้อ

DocuWorks 9

ติดต่อทีมขายของเรา

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
docuworks