DocuWide 3035 large format printer

DocuWide 3035

ภาพรวม

ใช้งานง่าย

  • ขนาดกะทัดรัดและหน้าจอการใช้งานเหมือนเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสำนักงาน
  • ง่ายในการพิมพ์จากถาดป้อนกระดาษด้วยมือ

การสแกน

  • ระบบการสแกนเอกสารสีประสิทธิภาพสูง

การทำสำเนา/การพิมพ์เอกสาร

  • ประสิทธิภาพสูง

การรักษาความปลอดภัย

    • Security Print (การพิมพ์แบบเข้ารหัส)

คุณสมบัติ

การป้อนต้นฉบับและการพิมพ์ออกด้านหน้า ตัวเครื่องกระทัดรัดและง่ายต่อการใช้งาน

ขนาดกะทัดรัดและหน้าจอการใช้งานเหมือนเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสำนักงาน

DocuWide 3035 ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์และระบบการทำงานที่ใกล้เคียงกับเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสำนักงานพร้อมขนาดเครื่องที่กะทัดรัดและได้รับการพัฒนาให้ลดเสียงรบกวนจากเครื่องขณะทำงาน.

ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด10.4 นิ้ว

ช่วยให้การมองเห็นชัดเจนมากขึ้น และใช้งานง่าย สามารถปรับแผงควบคุมขึ้น ลงและหมุนซ้ายและขวาได้

การบันทึกคำสั่งงาน

ให้คุณบันทึกการตั้งค่าการทำงานที่ใช้ประจำสำหรับการทำสำเนาและการสแกนได้มากถึง 40 ข้อมูล ทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น

ป้อนกระดาษได้ง่ายด้วยชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ

มาพร้อมกับคุณสมบัติการโหลดกระดาษอัตโนมัติ ช่วยให้การป้อนกระดาษเป็นเรื่องง่ายเพียงจัดวางปลายของม้วนกระดาษทั้งสองด้านให้ตรงตำแหน่ง เมื่อพิมพ์งานเสร็จเครื่องก็จะตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ DocuWide 3035 มีช่องใส่กระดาษสองม้วนที่ให้คุณใส่กระดาษที่มีขนาดหรือประเภทต่างกัน เช่น กระดาษธรรมดากระดาษลอกลายหรือแผ่นฟิล์มได้ในเวลาเดียวกัน

การใช้ Auto mode ในการทำสำเนา

ให้การทำสำเนาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการใช้ Auto modeที่จะช่วยคุณเลือกขนาดของกระดาษและอัตราส่วนการย่อ/ขยายที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับกับกระดาษสำเนา นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้ Manual modeเพื่อเลือกปรับการตั้งค่าได้ตามต้องการ

ง่ายในการพิมพ์จากถาดป้อนกระดาษด้วยมือ

คุณสามารถดำเนินการพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่กระดาษที่ป้อนไว้หมดหรือขนาดที่ป้อนไม่เหมาะสมด้วยการป้อนกระดาษด้วยมือ ทำให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเหมาะกับลักษณะงานที่ใช้ไม่บ่อย

อุปกรณ์เสริม

Scanner Catch Tray

Print Catch Tray (option)

Heavy Document Kit

Attention light

สแกนภาพวาดและเอกสารด้วยความละเอียดสูงและบันทึกข้อมูลที่คุณต้องการผ่านระบบเครือข่าย

ระบบการสแกนเอกสารสีประสิทธิภาพสูง

สามารถสแกนเอกสารสีที่มีขนาดใหญ่ขนาด A0 พร้อมความละเอียดสูงถึง 600 dpiสำหรับงานเอกสารนำเสนอ พิมพ์เขียว หรือภาพวาดที่มีเครื่องหมายกำกับ โดยสามารถสแกนและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิค ช่วยให้คุณจัดการเอกสารขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ:
การสแกนขาวดำเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐาน หากต้องการสแกนสีจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Color Board & Page Memory for IIT

การปรับความเข้มจางในการสแกนเอกสารสี

ให้คุณทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านฟังก์ชั่นการปรับความเข้มจางของการสแกนโดยคุณสามารถกำหนดให้การสแกนเน้นที่ลายเซ็นต์หรือตราประทับ รวมถึงการลบสีที่ไม่ต้องการออกจากเอกสาร

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Color Board & Page Memory for IIT

ฟังก์ชั่น Multi Send สำหรับการบันทึกและพิมพ์ในเวลาเดียวกัน

ให้คุณบันทึกเอกสารที่สแกนลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายพร้อมๆกันกับการสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกันได้โดยคุณสามารถเลือกพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ไปยังเครื่องหน้ากว้างหรือพิมพ์เอกสารขนาดเล็กบนเครื่องมัลติฟังก์ชั่นในสำนักงาน

Push Scan (บันทึกข้อมูลไปยังเครื่องพีซี)

สะดวกกับการสแกนเอกสารไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย (SMB Protocol) โดยการกำหนดผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัส

สแกนเอกสารได้อย่างฉับไว

DocuWide 3035 มาพร้อมกับความสามารถในการสแกนเอกสารขาวดำด้วยความเร็ว 203.2 มม/วินาที*1 และเอกสารสีด้วยความเร็ว 67.6 มม/วินาที*2 ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานคุณสามารถสแกนเอกสารขนาดใหญ่เช่น ภาพวาดให้เป็นดิจิตอลไฟล์โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพได้อย่างง่ายดาย

*1 ความละเอียดในการสแกนที่ 300 dpi หรือต่ำกว่า
*2 จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Color Board & Page Memory for IIT
ความสามารถในการสแกนและพิมพ์ในเวลาเดียวกัน

DocuWide 3035 ช่วยให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นโดย คุณสามารถสแกนงานโดยไม่ต้องรอให้งานพิมพ์เสร็จก่อน

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Color Board & Page Memory for IIT
การสแกนไปยังโฟลเดอร์

ให้คุณเก็บไฟล์งานที่โฟลเดอร์ของเครื่องมัลติฟังก์ชั่นเพื่อนำมาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์บนเน็ตเวิร์ค

วิธีการนำเข้า

[ CentreWare Internet Services ]
การนำเข้าโดยใช้เว็บบราวเซอร์
[ รองรับ TWAIN ]
การนำเข้าจากแอพพลิเคชั่นเช่น DocuWorks
[ Folder Viewer 3 ]
การนำเข้าไปยังเครื่องพีซีโดยไม่ต้องใช้แอพพลิเคชั่น
DocuWorks สำหรับการจัดการเอกสารประเภท Drawing และเอกสารอื่น ๆ

สะดวกมากขึ้นกับการจัดเก็บเอกสารหรือไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่บน DocuWorks Desk ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเดียวกับกระดาษโดยไม่ต้องกังวลต่อปัญหารูปแบบของไฟล์ที่ต่างกัน

DocuWorks Desk screen

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์ DocuWorks เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าว
Color Copies with Color Copy Assistant

ด้วย Color Copy Assistant*1 คุณสามารถสแกนเอกสารสี*2 และส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB และพิมพ์ไปยังเครื่องอิงค์เจ็ตสีหน้ากว้าง

Color Copy Assistant screen

*1Option
*2 Color Board & Page Memory for IIT is required for colour scanning.

ตอบสนองทุกความต้องการด้วยผลงานคุณภาพ

ประสิทธิภาพสูง

สามารถพิมพ์สำเนาแผ่นแรกได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องในรุ่นก่อนหน้าถึง 30%ด้วยความเร็วในการทำสำเนาสูงสุดถึง 3 A0 ต่อนาที ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งช่วยลดพลังงานและเสียงรบกวนขณะใช้งาน

ความละเอียดในการทำงานสูงถึง 600 dpi × 600 dpi

มั่นใจในคุณภาพงานสำเนาและงานพิมพ์ที่คมชัดในทุกรายละเอียดสำหรับงานด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นทแยง เส้นโค้งหรือลายเส้นที่บางเฉียบโดยยังคงไว้ซึ่งความชัดเจนของรูปวาด ตัวอักษร รูปภาพที่ประกอบในชิ้นงาน

คุณภาพของงานใกล้เคียงกับต้นฉบับ

สามารถทำสำเนาโดยปรับเปลี่ยนค่าความเข้มจางของพื้นหลังรวมถึง ข้อความต่างๆ ภาพวาด รูปภาพ แบบพิมพ์เขียวแผ่นใสและภาพตัดแปะให้กระจ่างชัดขึ้น เช่น คุณสามารถปรับสีพื้นหลังของกระดาษพิมพ์เขียวให้จางลงซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นรายละเอียดบนกระดาษได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การทำตัวอย่างสำเนาเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

คุณสามารถเลือกทำสำเนาบางส่วนของต้นฉบับ และแสดงตัวอย่างของงานจากการกำหนดค่าอัตราส่วนการย่อ/ขยายระดับความเข้มจางและประเภทของชิ้นงานที่ต่างกัน เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำสำเนา

หมายเหตุ:

จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Color Board & Page Memory for IIT
คัดลอกข้อมูลจากหน่วยความจำและปรับการตั้งค่าต่างๆ โดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับอีกครั้ง่

ให้คุณทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยการเรียกข้อมูลที่ได้ทำสำเนา
ล่าสุดเพื่อพิมพ์ซ้ำแม้มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆโดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับอีกครั้ง

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Color Board & Page Memory for IIT
สะดวกกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายเอกสาร

เพิ่มประสิทธิภาพการย่อ/ขยายเอกสารด้วยการกำหนดอัตราส่วนได้ละเอียดถึง 0.1% และสามารถกำหนดค่าอัตราส่วนแนวนอนและแนวตั้งแยกกันได้

การเลือกโหมดการตัดกระดาษ

ผู้ใช้สามารถกำหนดให้เครื่องตัดสำเนาให้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถเลือกได้ถึง 3 แบบ คือการตัดตามขนาดมาตรฐาน การตัดตามขนาดความยาวของเอกสารและการตัดตามค่าที่กำหนดเอง*.

*
สามารถเลือกกำหนดความยาวได้ระหว่าง 210 มม ถึง 5,000 มม
รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการMac OS

คุณสามารถพิมพ์ผลงานการออกแบบ ภาพประกอบและอื่นๆ ในคุณภาพสูง

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Adobe® PDF/PostScript® 3TM kit และMac PPD รองรับ Mac OS X v10.5 Leopard, Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion.
การพิมพ์เอกสารที่มีรูปแบบต่างกันในครั้งเดียวโดยใช้ BT-Plot Assistant

BT-Plot Assistant* เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยให้คุณพิมพ์เอกสารที่มีรูปแบบต่างกันในเวลาเดียวกัน โดยคุณสมบัติการลากและวางแบบง่ายๆ เพ่อื ช่วยให้พิมพ์เอกสารได้โดยไม่ต้องใช้งานแอพพลิเคช่นั อ่นื ๆ

*
ตัวเลือกเสริม
ตรวจสอบสถานะผลงานพิมพ์โดยใช้เว็บบราวเซอร์
คุณสามารถตรวจสอบและตั้งค่าขนาดกระดาษหรือสถานะของงานพิมพ์จากเว็บบราวเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

CentreWare Internet Services Screen

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัย

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Security Print (การพิมพ์แบบเข้ารหัส)

งานพิมพ์จะถูกเก็บไว้ที่เครื่องและจะพิมพ์เมื่อได้รับการตรวจสอบสิทธิและได้รับการยืนยันให้ใช้งาน

หมายเหตุ:
ต้องทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน
หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้การพิมพ์ส่วนบุคคลร่วมกับการพิมพ์แบบเข้ารหัสได้
ปลอดภัยมากขึ้นกับคุณสมบัติการเข้ารหัสการเขียนทับข้อมูลและการลบชุดคำสั่งข้อมูลบนฮาร์ดดิส

ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูลในฮาร์ดดิสเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมที่เหลืออยู่

การตั้งรหัสให้กับเอกสารที่สแกนผ่านแผงควบคุม

สามารถตั้งรหัสให้เอกสารที่สแกนและบันทึกในรูปแบบไฟล์DocuWorks หรือ PDF ได้โดยตรงจากเครื่องเพื่อป้องกันการถูกเปิดเอกสารและการส่งต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องติดตั้ง DocuWorks Viewer Light เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นสำหรับใส่รหัสเอกสาร DocuWorks และ Adobe® Acrobat® 7 ขึ้นสำหรับการใส่รหัสเอกสาร PDF
รองรับการจำกัดสิทธิการใช้งานด้วย IC Cardโดยใช้ IC Card Reader*

จำกัดสิทธิการใช้งานเครื่องจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม IC Card Readerนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบActive Directory® ในการจัดการข้อมูลของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบและกำหนดสิทธิการใช้งาน

*
อุปกรณ์เสริม
IC Card Reader for MIFARE

รองรับMIFARE*1, FeliCa*2, eLWISE*3, ELWISE*4

*1 Non-contact type IC card developed by NPX Semiconductors N.V. Can read the UID of MIFARE.
*2 Non-contact type IC card developed by Sony Corporation
*3 Non-contact type IC card developed by NTT Communications Corporation. Can read the .Com-ID of eLWISE.
*4 Non-contact type IC card developed by NTT Laboratories. Can read card serial IDs issued by NTT Card Solution Corp.
IC Card Reader for HID Prox

รองรับ HID Prox

สเปกและฟังก์ชั่น

DocuWide 3035-TH

File Size:
2.4 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

DocuWide 3035

ติดต่อทีมขายของเรา

เราช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
DocuWide 3035 large format printer