Seamless Integration with Cloud Services

กระบวนการจัดการเอกสารแบบมืออาชีพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารเพื่อความเป็นหนึ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

สแกนงานได้อย่างสะดวกสบาย

โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดเรียงข้อมูลให้ตรงกัน ตั้งชื่อใหม่ และจัดเรียงเอกสารที่สแกน Scan Delivery คือปุ่มพรีเซ็ตบนแผงควบคุมเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานจบแค่เพียงปุ่มเดียว ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการขั้นตอนการสแกนงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พัฒนาการให้บริการลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบ Intelligent Capture และกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเคย

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย

ควบคุมมาตรฐานการจัดการข้อมูลให้เป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและนำระบบการจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น

พบกัน Smart Work Gateway ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณโดยการย้ายธุรกิจของคุณไปเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่น Smart Work Gateway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเคย

พบกับอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway / ค้นพบอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway