Mobile Security

การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเข้มงวด

ทำให้มั่นใจได้ว่าการนำ BYOD ของคุณเข้ามาใช้งานจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างจริงจัง

 

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้

ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาต่างๆ ของคุณในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอพพลิเคชั่นคลาวด์ผ่านทาง Cloud Service Hub โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

 

สั่งพิมพ์งานแบบเป็น Guest ได้

สั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์มือถือของคุณแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะเป็น Guest ที่ออฟฟิศอีกแห่งก็ตาม ลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนโดยที่ยังมีนโยบายดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งบนเครือข่ายขององค์กร

 

การจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM)

เช่นเดียวกับการส่งข้อมูลโดยเข้ารหัส ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยขั้นสูง กฎข้อปฏิบัติที่เข้มงวด ระบบ Smart Work Gateway มี DRM ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้งาน การปรับเปลี่ยน และการเผยแพร่งานที่มีลิขสิทธิ์ออกไปได้

พบกัน Smart Work Gateway ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณโดยการย้ายธุรกิจของคุณไปเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่น Smart Work Gateway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเคย

พบกับอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway / ค้นพบอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway