Automated Workflow

กระบวนการทำงานอัตโนมัติ

ทำให้สามารถใช้กระบวนการทำงานในแบบดิจิทัลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบ Smart Digital Assistant

มีความสามารถมากกว่าแค่เพียงทำให้งานเป็นระบบอัตโนมัติ นี่คือสาเหตุที่ทำไมถึงเรียกระบบนี้ว่า Smart Work Gateway อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (MFD) ของคุณช่วยทำให้การจับภาพเอกสารสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น และด้วยระบบการแปลงภาพเป็นตัวอักษร (OCR) ทำให้สามารถเก็บเนื้อหาในเอกสารเป็นรูปแบบดิจิทัลได้ไม่ยาก การเข้าถึงอุปกรณ์มือถือและการประมวลผลสามารถทำได้ทั้งจาก iOS และ Android ปรับแต่งฟีเจอร์นี้ตามขั้นตอนการทำงานของคุณ จะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของคุณได้มาก

การเพิ่มผลิตผล

ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นแบบดิจิทัล จะช่วยทำให้หน่วยงานในทุกขนาดสามารถลดต้นทุนและเวลาทำงานลงไปได้มาก กระบวนการทำงานมักจะเป็นการทำขั้นตอนซ้ำๆ ต้องสร้างระบบที่ไม่ซับซ้อนและมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อผิดพลาดจากความประมาทหรือพลั้งเผลอลดลง คุณภาพของงานจะเพิ่มขึ้น และเมื่อประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น พนักงานจะมีเวลาเหลือมากพอที่จะไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่าเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้

การทำงานอย่างราบรื่น

จัดทำเอกสารทางธุรกิจของคุณให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถจับภาพ จัดเก็บเอกสาร แชร์ข้อมูล และแปลงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่เป็นกระดาษจากเว็บ เดสก์ทอปแอพพลิเคชั่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) ได้อย่างสะดวกง่ายดาย เมื่อสามารถเข้าถึงและจัดเก็บเอกสารได้อย่างง่ายดายบนคลาวด์ ย่อมทำให้กระบวนการในการตัดสินใจทำได้เร็วขึ้น ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็นไปอย่างราบรื่น

การทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการทำงานแบบดิจิทัลจะช่วยให้ทั้งคุณและทีมงานของคุณเข้าดูเอกสารได้ในทุกที่และทุกเวลา เมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและแชร์ข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย จึงส่งผลทำให้การทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่กันคนละสถานที่หรือในที่ทำงานเดียวกันก็ตาม จะได้รับความสะดวกและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พบกัน Smart Work Gateway ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณโดยการย้ายธุรกิจของคุณไปเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่น Smart Work Gateway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเคย

พบกับอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway / ค้นพบอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway