Cost Control

การควบคุมต้นทุน

ดูแลจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มองเห็นต้นทุนอย่างชัดเจน (Cost visibility)

สิ่งที่ถูกวัดเท่านั้นที่จะสามารถจัดการได้ ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการอุปกรณ์ คุณจะสามารถมองเห็นถึงจำนวนงานที่คุณพิมพ์และทำสำเนาในแต่ละเดือนโดยใช้ FX Direct Portal บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ดูข้อมูลสถานะอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์และสามารถสร้างรายงานการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้ในทุกที่ทุกเวลา การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินการใช้งานทรัพยากรและการทำงานเพื่อพัฒนาต้นทุนในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

การควบคุมงานพิมพ์ด้วยรว

การควบคุมกิจกรรมการพิมพ์งานทั้งหมดจะทำให้คุณสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ป้องกันค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง และรักษาความปลอดภัยกิจกรรมการพิมพ์งานทั้งหมดด้วยการยืนยันตัวตนผู้ใช้แบบวันทัช การเข้าใช้งานตามชื่อผู้ใช้ จะมีระดับของการยืนยันตัวตนที่แตกต่างกันไป (การ์ด รหัส ล็อคอิน) และคุณจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเข้าใช้งาน กำหนดให้สามารถสั่งงานพิมพ์ได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้อยู่ที่ MFD แล้ว

การบริหารจัดการต้นทุนโดยรวม

ลงทุนเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ การบริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย การต่ออายุ และการอัพเกรด ฟีเจอร์เหล่านี้จะมาพร้อมเป็นแพคเกจกับ Smart Work Gateway ระบบ Smart Work Gateway ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของฝ่ายบริหารอาวุโส มีการส่งการอัพเดทแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ ด้วยระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามารถช่วยคุณประหยัดได้มากขึ้น และลดต้นทุนโดยรวมในองค์กรและในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พบกัน Smart Work Gateway ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณโดยการย้ายธุรกิจของคุณไปเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่น Smart Work Gateway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเคย

พบกับอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway / ค้นพบอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway