Business Process Management

Business Process Management

การจัดการขั้นตอนทางธุรกิจให้ดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติและลงตัว ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

ความท้าทาย

คุณจะสามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติและเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้อย่างที่ต้องการได้อย่างไร ด้วย Business Process Management สามารถช่วยคุณจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้ดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติและลงตัว ด้วยชุดโซลูชั่นนี้สามารถสร้างรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจให้แต่ละองค์กรได้ง่าย ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังกระบวนการภายในและภายนอกได้สะดวก รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

  • ขั้นตอนอัตโนมัติช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยขับเคลื่อนการทำงานและทำให้มองเห็นกระบวนการทำงานต่างๆ ในองค์กรได้ดียิ่งขึ้นโดยเชื่อมโยงผู้คนกับข้อมูลและการทำงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
  • โซลูชั่นนี้ช่วยในกระบวนการทำงานประกอบไปด้วย การจับคู่ใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การควบคุมเอกสาร ลูกหนี้การค้า การจัดการตามมาตรฐานและการบริหารจัดการสัญญาต่างๆ  
  • การบูรณาการกับระบบอื่นๆ เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การวางแผนทรัพยากรขององค์กรและ SharePoint

ประโยชน์

  • บูรณาการข้อมูลจากหลายระบบและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับข้อมูล
  • ลดค่าใช้จ่ายด้วยขั้นนตอนการทำงานแบบดิจิทัล แทนที่ขั้นตอนการทำงานแบบ manual และขั้นตอนของกระดาษแบบเดิม
  • ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลโดยจับภาพข้อมูลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
  • ทำให้การตัดสินใจและการอนุมัติรวดเร็วมากขึ้น
  • ทำให้มองเห็นกระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการตัดสินใจต่างๆ ได้มากขึ้น
  • โซลูชั่นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะส่งผลให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดี รวมทั้งเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

บริการที่เกี่ยวข้อง