ERP และการวิเคราะห์

ERP and Analytics

มุ่งเน้นจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจ

ความท้าทาย

เทคโนโลยีสามารถช่วยองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลมากขึ้นได้อย่างไร โซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มผลผลิตจากฟูจิ ซีร็อกซ์สามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะทำให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าและมุ่งเน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี จึงชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติ

  • โซลูชั่นเพื่อธุรกิจที่บูรณาการเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยการจัดการใบสั่งซื้อ, การจัดการคลังสินค้า,การบริหารการจัดซื้อ, บัญชีและการเงินที่เหมาะสมสำหรับ SME
  • โซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมการวิเคราะห์เข้ากับขั้นตอนและระบบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงและทำให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
  • โซลูชั่นคลาวด์และ Mobility ที่ให้บริการ Software-as-a-Services (SaaS) สำหรับ SME หรือ บริษัทที่เริ่มต้นใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคลาวด์
  • Working Folder ของฟูจิ ซีร็อกซ์มอบบริการคลาวด์สำหรับธุรกิจในการอัพโหลด จัดการและแบ่งปันไฟล์ได้อย่างปลอดภัยทุกที่และทุกเวลา วิธีนี้ใช้ต้นทุนต่ำสำหรับ SME ในการเริ่มต้นแปลงเป็นระบบดิจิทัล
  • SkyDesk CRM ของฟูจิซี ร็อกซ์เป็นโซลูชั่นระบบคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามกิจกรรมการขาย ทำให้งานดำเนินไปโดยอัตโนมัติ กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับตลาดและดำเนินงานตามโอกาส นอกจากนี้ยังเป็นโซลูชั่น CRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SME

ประโยชน์

  • ชุดของธุรกิจแบบบูรณาการที่มอบโมดูลซอฟต์แวร์ทางธุรกิจอย่างครบวงจร โดยทำงานบนแพลตฟอร์มธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อจัดการและดำเนินธุรกิจให้กับคุณ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถมองเห็นภาพและวิเคราะห์ ดึงคุณค่าจากข้อมูลและขับเคลื่อนข้อมูลในเชิงลึกได้
  • SkyDesk CRM มีฟังก์ชันหลักทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและมาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเปิดโอกาสในการขาย ชุดเครื่องมือที่หลากหลายของ SkyDesk CRM ประกอบด้วย Sales CRM, การวิเคราะห์ CRM,การตลาด CRM,การให้ความช่วยเหลือลูกค้า, การจัดการสินค้าคงคลังและการเชื่อมโยงกับอีเมล

บริการที่เกี่ยวข้อง