Enterprise Portal and Collaboration

Enterprise Portal and Collaboration

พอร์ทัลเพื่อการปฏิบัติงานแนวใหม่ เพื่อความร่วมมือและใช้ข้อมูลในองค์กรร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ความท้าทาย

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สิ่งสำคัญคือต้องมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ไม่เก็บข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ไว้ในแหล่งเดียว ซึ่งการทำงานร่วมกันและแบ่งปันเนื้อหาช่วยในการค้นพบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตชิ้นงานต่างๆ ได้ ซึ่งความท้าทายนั้นคือ เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ต้องมีกระบวนการนำส่งไปยังฝ่ายต่างๆ อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลาและอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย

คุณสมบัติ

 • บริการแพลตฟอร์ม SharePoint มอบการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ประสิทธิภาพและนวัตกรรม คุณสมบัติของบริการ SharePoint ประกอบด้วย:
  - อินทราเน็ตในองค์กร เอ็กซ์ทราเน็ตและเว็บพอร์ทัล
  - การแบ่งปันและการทำงานร่วมกันของข้อมูลต่างๆ 
  - การบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลขององค์กร
  - การค้นหาข้อมูลองค์กร
  - Dashboard และรายงานต่างๆ 
 • DocuShare ของฟูจิ ซีร็อกซ์ทำให้ขั้นตอนทางธุรกิจดำเนินไปโดยอัตโนมัติ สะดวกในการเข้าถึง แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบการจัดการเนื้อหามีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายสำหรับ SMEs และสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นการดำเนินงานด้วยการเปลี่ยนแนวการทำงานเป็นระบบดิจิทัล
 • DocuWorks ของฟูจิ ซีร็อกซ์ช่วยให้การย้ายข้อมูล การปรับปรุงขั้นตอนทำงานและการจัดการเอกสารในรูปแบบต่างๆ สามารถดำเนินการได้โดยใช้เพียงอินเทอร์เฟซเดียว
 • แพลตฟอร์มการแบ่งปันไฟล์ขององค์กรทำให้การแบ่งปันเอกสารและการทำงานร่วมกันมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกจากอุปกรณ์ใดก็ตามและใช้งานได้ทุกที่ 
 • บูรณาการและเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อการแปลงข้อมูลแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ประโยชน์

 • ยึดประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง จึงช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งผู้ใช้งานโซลูชั่น
 • ทำให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมข้อมูลทางธุรกิจและจัดการผ่านระบบควบคุมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการตรวจสอบและสอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ทีกำหนดไว้
 • พอร์ทัลขององค์กรมีอินเตอร์เฟซที่เชื่อมโยงลูกค้า ผู้ใช้งานและทีมงานเข้ากับข้อมูล เนื้อหาและองค์ความรู้ จึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ของการร่วมมือระหว่างกันที่มีค่าและช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้
 • การจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการควบคุมจากศูนย์กลางทำให้เข้าถึงองค์ความรู้และการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย พนักงานจะพบกับองค์ความรู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นจากการทำงานร่วมกัน
 • การแบ่งปันไฟล์อย่างปลอดภัยช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ารายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำพวกเขาเข้าสู่ชุมชนธุรกิจของตนได้ทันที ทำให้ธุรกิจขยายตัวและเติบโต

บริการที่เกี่ยวข้อง