IoT และโซลูชั่นควบคุมพลังงาน

IoT and Energy Management Solutions

จัดการข้อมูลทั่วไป และเชิงลึก รวมทั้งการดำเนินงานที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหารด้านพลังงานและความยั่งยืน

ความท้าทาย

ด้วยวิวัฒนาการด้านข้อบังคับใช้และเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชั่นสีเขียวและความยั่งยืน นับเป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องเปลี่ยนวิธีการของบริษัท ในเรื่องการควบคุมพลังงานน้ำและระบบการจัดการของเสีย  ซึ่งฟูจิ ซีรอกซ์ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์และโซลูชั่นที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับข้อมูล มีความเข้าใจเชิงลึกและจัดการระบบที่ขับเคลื่อนการควบคุมพลังงาน รวมทั้งเกิดความยั่งยืนให้กับองค์กรของคุณได้

คุณสมบัติ

 • Print on demand - พิมพ์เอกสารเฉพาะเมื่อคุณต้องการเท่านั้น
 • ตั้งค่าพลังงานของอุปกรณ์ให้อยู่ใน sleep mode เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • การผลิตซ้ำและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • นโยบายการพิมพ์เอกสารอย่างปลอดภัย
 • โซลูชั่นแปลงเอกสารเป็นแบบดิจิทัลและมองเห็นระบบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

ประโยชน์

 • การรายงานและ  dashboard ที่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน
 • ทราบการใช้พลังงานว่ามีการใช้งานจากที่ใดได้อย่างแน่นอน
 • เพิ่มอัตราการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์
 • ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ผลิตของเสียน้อยลง
 • ปรับปรุงเวลาในวงจรการทำงานและควบคุมเอกสารได้ดียิ่งขึ้น

บริการที่เกี่ยวข้อง