พอร์ทัลเอกสาร

Document Portals

เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการบริหารจัดการอุปกรณ์และขั้นตอนงานเอกสาร เช่น การพิมพ์ สแกน สำเนา และแฟกซ์

ความท้าทาย

ปัจจุบันหากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของคุณใช้งานแบบ stand alone โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับเครื่องอื่นๆ การบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และขั้นตอนต่างๆ นั้นซับซ้อนและยุ่งยากสำหรับคุณ การบริหารและดูแลด้านไอทีนั้นมีกระบวนการที่ยากและมีจำนวนมากที่ต้องดูแล  รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารและการพิมพ์ของคุณมีข้อจำกัดทำให้การควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และการพิมพ์เอกสารสำคัญทำได้ไม่ทั่วถึง ที่สำคัญการควบคุมและตรวจสอบการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชั่นต่างๆ ในสำนักงานของคุณทำได้ยาก

โซลูชั่น Document Portals จากฟูจิ ซีร็อกซ์ ช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โซลูชั่นนี้สามารถช่วยในการบริหารจัดการด้วยการรวมศูนย์กลางการจัดการอุปกรณ์และปรับปรุงขั้นตอนทำงานในกระบวนการเอกสารต่างๆ เพื่อให้คุณทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น การทำสำเนา การสแกน การพิมพ์และรับส่งแฟกซ์

คุณสมบัติ

 • เอกสารที่เป็นความลับจะถูกสแกนและส่งโดยการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้แต่ละราย
 • สามารถรับรู้และจัดเก็บข้อมูลภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Optical Character Recognition (OCR)
 • สามารถสร้างรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์และผลการใช้งานเครื่องที่ปรับเปลี่ยนได้
 • ปรับแต่งอินเตอร์เฟซของผู้ใช้ส่วนบุคคลและตั้งค่าอื่นๆ ในเครื่องมัลติฟังก์ชั่นได้ตามต้องการ
 • สามารถใช้ไดร์เวอร์สำหรับการพิมพ์ร่วมกันได้ในทุกอุปกรณ์การพิมพ์ทั้งหมด
 • รับงานพิมพ์ได้ที่เครื่องมัลติฟังก์ชั่นเครื่องใดก็ได้ที่ตั้งค่าไว้

ประโยชน์

 • ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถดึงเนื้อหาในเอกสารออกมาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • พิมพ์ได้ตามความต้องการ ช่วยลดปริมาณกระดาษและค่าใช้จ่าย
 • กำกับดูแลได้ง่าย สามารถบริหารต้นทุนโดยรวมของการเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างเหมาะสม
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที เนื่องจากไม่ต้องจัดการโปรแกรมด้านการพิมพ์ที่แตกต่างกัน

บริการที่เกี่ยวข้อง