ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องมัลติฟังก์ชั่น

ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของ ฟูจิ ซีร็อกซ์

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรในเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ApeosPort-V/DocuCentre-V ซีรี่ส์ ที่ออกแบบสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ในบางประเทศ เป็นผลให้เกิดการลุกไหม้ในบางชิ้นส่วน ซึ่งจากการตรวจสอบของทางบริษัทฯ พบว่า สาเหตุเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินพิกัดจากภายนอกเข้ามายังเครื่อง

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมดำเนินมาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีก แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเครื่องมัลติฟังก์ชั่นตามรุ่นที่ระบุไว้ทางด้านล่าง* โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าที่ใช้งานเครื่องรุ่นดังกล่าว* เพื่อดำเนินการปรับปรุงโดยเร็วที่สุด หรือหากท่านไม่มีสัญญาบริการซ่อมบำรุงกับทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ด้านล่าง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าเครื่อง ApeosPort-V/DocuCentre-V ซีรี่ส์ ที่ออกแบบสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้า 100-115 โวลต์ ไม่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ พร้อมแสดงความรับผิดชอบ และจะดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

 1. *เครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่อยู่ในข่ายการปรับปรุง
  เครื่อง ApeosPort-V/DocuCentre-V ซีรี่ส์ ที่ใช้ไฟ 220 – 240 โวลต์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  Fuji Xerox ApeosPort-V/DocuCentre-V
  C2275/ C2276/C3373/C3374/C3375/C3376/C4475/C4476/ C5575/C5576/C6675/C6676/C7775/C7776
 2. ระยะเวลาการดำเนินงาน
  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียด พร้อมนัดหมายวัน และเวลาในการดำเนินงานต่อไป
 3. เวลาที่ใช้ในการให้บริการ
  ใช้เวลาปรับปรุงเครื่องมัลติฟังก์ชั่นประมาณ 30 นาที 
 4. ติดต่อสอบถามได้ที่: 
  โทรศัพท์: 0-2660-8000 ต่อ 9645, 9644 และ 9303 
  อีเมล: inquiry@tha.fujixerox.com
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)