eprint

เรื่องการขออัพเกรด เฟิร์มแวร์ Controller สำหรับเครื่องปริ้นรุ่น

เรื่องการขออัพเกรด เฟิร์มแวร์ Controller สำหรับเครื่องปริ้นรุ่น DocuPrint CP505 d/CP555 d และ DocuPrint P505 d/P508 d

สิงหาคม 1 2018

เรียน ลูกค้าที่เคารพ
โปรดทราบว่าคุณลักษณะ "แตะเพื่อพิมพ์" (Tap to Print) จะไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด สำหรับเครื่องปริ้นรุ่น DocuPrint CP505 d, DocuPrint CP555 d, DocuPrint P505 d และ DocuPrint P508 d ซึ่งได้ออกวางจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2018

เป้าหมายผลิตภัณฑ์
  • DocuPrint P505 d
  • DocuPrint P508 d
  • DocuPrint CP505 d
  • DocuPrint CP555 d

สรุปปัญหา

สิ่งที่ลูกค้าควรทราบภายหลังการติดตั้ง มีดังนี้:

  • คุณสมบัติ แตะเพื่อพิมพ์ (Tap to Print) จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของโปรแกรม ปริ้น ยูทิลิตี้ (Print Utility) ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ที่ใช้งานที่รองรับระบบ Android ซึ่งสนับสนุน NFC ไปยังผลิตภัณฑ์ DocuPrint ก็ตาม
  • คุณสมบัติ แตะเพื่อพิมพ์ (Tap to Print) จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของ กูเกิ้ล เพลย์สโตร์ (Google Play Store) ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ที่ใช้งานที่รองรับระบบ Android ซึ่งสนับสนุน NFC ไปยังผลิตภัณฑ์ DocuPrint ก็ตาม

วิธีการแก้ไข

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์จะทำให้คุณลักษณะ "แตะเพื่อพิมพ์" (Tap to Print) ทำงานตามข้อกำหนด

การดาวน์โหลด

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ได้จากที่นี่:

DocuPrint P505 d –
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_P505_AP.EXE
DocuPrint P508 d – 
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_P508_AP.EXE
DocuPrint CP505 d – 
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_CP555_AP.EXE
DocuPrint CP555 d – 
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_CP555_AP.EXE