สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านที่เหนือกว่า


docushare flex

ลีออน โอ’ไรลีย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชั่นระดับภูมิภาค ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย-แปซิฟิก

“การเปลี่ยนเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างความแตกต่างไม่เคยใช่กลยุทธ์ที่เหมาะสม ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน ฟูจิ ซีร็อกซ์ พร้อมช่วยเหลือคุณเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจ ปรับปรุงระบบงานธุรกิจ และแนวทางการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมาก”

 

ถาม: เหตุใดฟูจิ ซีร็อกซ์จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านที่เหนือกว่า

ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ เราพัฒนาโซลูชั่นของเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับปรุงการจัดการระบบงานธุรกิจที่ใช้กระดาษ ไปจนถึงการนำเสนอโซลูชั่นการจัดการคอนเทนต์ที่ดีกว่า การผนวกรวมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจและการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ตลอดช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เราดำเนินธุรกิจในช่วงรอยต่อของโลกอนาล็อกและดิจิทัล และวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยี
เราจึงพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านที่เหนือกว่าตามที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ จากสถานที่ทำงานที่ทันสมัยและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นดิจิทัล

ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน “รูปแบบการดำเนินธุรกิจ” ใน 4 ด้านดังต่อไปนี้: 

1. การขับเคลื่อนประสบการณ์ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ช่วยให้ลูกค้าลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนย้ายจากระบบงานธุรกิจที่ใช้กระดาษจำนวนมากไปสู่ธุรกรรมดิจิทัลที่ไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ

สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ และมีการรับข้อมูลอินพุตในรูปแบบของกระดาษหรือดิจิทัล

2. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากร

● สนับสนุนทีมงานให้ประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้น โดยครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

● เพิ่มความสะดวกในการประมวลผลและจัดการเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาและเพิ่มความรวดเร็วให้กับขั้นตอนการอนุมัติและตรวจสอบ

3. การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานที่ตอบสนองอย่างฉับไว

● ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความรวดเร็วในการผสานรวมการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด เราก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและระบบงานธุรกิจได้อย่างง่ายดาย เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสม

● เพิ่มความสะดวกในการจัดการงานที่ซับซ้อนหรืองานที่สามารถทำซ้ำได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร ทรัพยากร แอพพลิเคชัน หรือข้อมูล

4. การเร่งเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

ปัจจุบันผู้บริหารองค์กรธุรกิจมักจะต้องรับมือกับเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและผลกำไรให้กับธุรกิจ โซลูชั่น Robotic Process Automation จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้โปรแกรมอัจฉริยะบนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการทำงานที่แปลกใหม่ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงในแต่ละวัน ควบคู่ไปกับการลดข้อผิดพลาด

● ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญก็คือ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน และเพื่อให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แทนที่จะต้องวุ่นวายกับกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ เป็นประจำ

ถาม: สิ่งนี้แตกต่างอย่างไรจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางธุรกิจให้เป็นรูปแบบดิจิทัลในปัจจุบัน

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล (Digitization) ที่ทำกันในปัจจุบันมักจะเกี่ยวข้องในแง่มุมเดียวของการปรับปรุงธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) กล่าวคือ เป็นการโฟกัสไปที่การขจัดขั้นตอนการทำงานที่ใช้กระดาษ ยกเลิกการป้อนข้อมูลด้วยกระดาษ และหันมาใช้วิธีการแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสื่อสารและการดำเนินธุรกิจ แต่ถ้าหากทุกวันนี้ธุรกิจของคุณไม่จำเป็นต้องใช้การพิมพ์เอกสารและระบบงานของคุณไม่ได้ใช้กระดาษจำนวนมาก แล้วอะไรคือขั้นตอนถัดไปที่คุณจะต้องทำ

เมื่อเรามุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ปรับปรุงดีขึ้น เรากำลังบอกกับลูกค้าว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปไกลเกินกว่าการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล โดยลูกค้าจะต้องพิจารณาว่าควรจะปรับใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า หรือสร้างคอลเลกชันขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลอินพุตจากแหล่งต่างๆ หรือนำเสนอบริบทสำหรับข้อมูลที่มีอยู่ กลั่นกรองความรู้ รับทราบข้อมูลเชิงลึก และดำเนินการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแบบอัตโนมัติหรือการตัดสินใจโดยบุคคล